Mazowieckie,  Młochów,  Powiat pruszkowski

POIG.08.02.00-14-066/14-02 Budowa i wdrożenie systemu informatycznego automatyzującego wytwarzanie aplikacji mobilnych oraz procesy B2B

POIG.08.02.00-14-066/14-02 Budowa i wdrożenie systemu informatycznego automatyzującego wytwarzanie aplikacji mobilnych oraz procesy B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-066/14-02

Tytuł projektu: Budowa i wdrożenie systemu informatycznego automatyzującego wytwarzanie aplikacji mobilnych oraz procesy B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1041700

Wydatki kwalifikowalne: 1041700

Dofinansowanie: 533975

Dofinansowanie UE: 453878.75

Nazwa beneficjenta: PAWEŁ DŁUGOSZ INETIUM

NIP beneficjenta: 9591594408

Kod pocztowy: 05-831

Miejscowość: Młochów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/22/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/9/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.02.00-14-051/14-00 Automatyzacja współpracy z Partnerami w wyniku wdrożenia nowego systemu B2B opartego o formulę SaaS przez firmę Mikrosystem S.C.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-051/14-00

Tytuł projektu: Automatyzacja współpracy z Partnerami w wyniku wdrożenia nowego systemu B2B opartego o formulę SaaS przez firmę Mikrosystem S.C.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Gmina: Piaseczno

Wartość ogółem: 342000

Wydatki kwalifikowalne: 342000

Dofinansowanie: 239400

Dofinansowanie UE: 203490

Nazwa beneficjenta: Mikrosystem S.C. Krzysztof Nawrocki. Dorota Nawrocka

NIP beneficjenta: 5261032964

Kod pocztowy: 05-500

Miejscowość: Piaseczno

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński / Powiat sochaczewski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014


POIG.08.02.00-12-175/13-01 Platforma B2B realizująca procesy biznesowe pomiędzy INSAP Sp. z o.o.. a jej dostawcami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-175/13-01

Tytuł projektu: Platforma B2B realizująca procesy biznesowe pomiędzy INSAP Sp. z o.o.. a jej dostawcami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 324260

Wydatki kwalifikowalne: 324260

Dofinansowanie: 226982

Dofinansowanie UE: 192934.7

Nazwa beneficjenta: INSAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9451757402

Kod pocztowy: 31-444

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015


POIG.08.02.00-14-002/09-04 Zintegrowana platforma wspierająca biznesowe procesy językowe

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-002/09-04

Tytuł projektu: Zintegrowana platforma wspierająca biznesowe procesy językowe

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1391711.57

Wydatki kwalifikowalne: 1050831.57

Dofinansowanie: 680083.28

Dofinansowanie UE: 578070.78

Nazwa beneficjenta: GET IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5252133967

Kod pocztowy: 01-601

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011


POIG.08.02.00-14-027/09-03 Platforma Elektroniczna służąca koordynacji procesów B2B realizowanych w celu sprzedaży towarów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-027/09-03

Tytuł projektu: Platforma Elektroniczna służąca koordynacji procesów B2B realizowanych w celu sprzedaży towarów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 197000

Wydatki kwalifikowalne: 192000

Dofinansowanie: 159000

Dofinansowanie UE: 135150

Nazwa beneficjenta: DREWIK Piotr Warchoł

NIP beneficjenta: 5251086361

Kod pocztowy: 04-885

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/17/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/9/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/7/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011


POIG.08.02.00-14-038/12-03 Integracja systemów informatycznych firmy Geo2.pl i partnerów biznesowych w celu poprawy efektywności procesów biznesowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-038/12-03

Tytuł projektu: Integracja systemów informatycznych firmy Geo2.pl i partnerów biznesowych w celu poprawy efektywności procesów biznesowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1671000

Wydatki kwalifikowalne: 1671000

Dofinansowanie: 834850

Dofinansowanie UE: 709622.5

Nazwa beneficjenta: Geo2.pl Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5222935018

Kod pocztowy: 02-591

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.08.02.00-14-042/12-04 Stworzenie i wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego procesy biznesowe między firmą ZnanyLekarz Sp. z o.o. a jej partnerami biznesowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-042/12-04

Tytuł projektu: Stworzenie i wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego procesy biznesowe między firmą ZnanyLekarz Sp. z o.o. a jej partnerami biznesowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1149100

Wydatki kwalifikowalne: 1149100

Dofinansowanie: 574550

Dofinansowanie UE: 488367.5

Nazwa beneficjenta: ZnanyLekarz Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7010224868

Kod pocztowy: 02-366

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 5/31/2014dotacja na kapitał obrotowy świętokrzyskie, w trójkącie równoramiennym dwusieczne równych kątów przecinają ramiona, marii, histomag, broadway beauty warszawa opinie, barometr, rurka do tracheotomii, niewidoczne życie sióstr gusmão, uzupełnij diagramy wynik w ostatnim okienku powinien być jednakowy w obu diagramach, magda lena, ranking uczelni na świecie 2019, jak twórcy ukazują codzienność, partner s.a., fotografia martwa natura, e-kursy, pko biznes, concret, 47.19.z…