Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-060/13-07 Budowa i wdrożenie innowacyjnej platformy B2B opartej o wzajemną. automatyczną wymianę informacji do obsługi procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Phoenix Enterprise Sp. z o.o. a jej partnerami.

POIG.08.02.00-14-060/13-07 Budowa i wdrożenie innowacyjnej platformy B2B opartej o wzajemną. automatyczną wymianę informacji do obsługi procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Phoenix Enterprise Sp. z o.o. a jej partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-060/13-07

Tytuł projektu: Budowa i wdrożenie innowacyjnej platformy B2B opartej o wzajemną. automatyczną wymianę informacji do obsługi procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Phoenix Enterprise Sp. z o.o. a jej partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 3507000

Wydatki kwalifikowalne: 3366000

Dofinansowanie: 1685800

Dofinansowanie UE: 1432930

Nazwa beneficjenta: Phoenix Enterprise Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7010337348

Kod pocztowy: 02-672

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/27/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


POIG.08.02.00-08-008/11-01 Wdrożenie systemu informatycznego B2B w celu optymalizacji wymiany handlowej pomiędzy drukarnią SONAR i podmiotami współpracującymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-08-008/11-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu informatycznego B2B w celu optymalizacji wymiany handlowej pomiędzy drukarnią SONAR i podmiotami współpracującymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Gmina: M. Gorzów Wielkopolski

Wartość ogółem: 499964

Wydatki kwalifikowalne: 499964

Dofinansowanie: 285200.4

Dofinansowanie UE: 242420.34

Nazwa beneficjenta: SONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5990205085

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012parp zapytania ofertowe, poszkodowane, muzuki, arleta bojke, tolerancje wymiarów nietolerowanych, sem-eds, hiszpanskie seriale netflix, auchan rzeczypospolitej, studia podyplomowe lublin bezpłatne, krs zr, pomocedomowe.pl, metoda dobrego startu szkolenie, akces sjp, studia podyplomowe gwsh, fundacja dla dzieci z autyzmem śląsk, biblioteka glowna umcs, biuro rzeczy znalezionych łódź, jerzy lach, aktualnosci lublin, rckik…