Mazowieckie,  Piaseczno,  Powiat piaseczyński / Powiat sochaczewski

POIG.08.02.00-14-051/14-00 Automatyzacja współpracy z Partnerami w wyniku wdrożenia nowego systemu B2B opartego o formulę SaaS przez firmę Mikrosystem S.C.

POIG.08.02.00-14-051/14-00 Automatyzacja współpracy z Partnerami w wyniku wdrożenia nowego systemu B2B opartego o formulę SaaS przez firmę Mikrosystem S.C.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-051/14-00

Tytuł projektu: Automatyzacja współpracy z Partnerami w wyniku wdrożenia nowego systemu B2B opartego o formulę SaaS przez firmę Mikrosystem S.C.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Gmina: Piaseczno

Wartość ogółem: 342000

Wydatki kwalifikowalne: 342000

Dofinansowanie: 239400

Dofinansowanie UE: 203490

Nazwa beneficjenta: Mikrosystem S.C. Krzysztof Nawrocki. Dorota Nawrocka

NIP beneficjenta: 5261032964

Kod pocztowy: 05-500

Miejscowość: Piaseczno

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński / Powiat sochaczewski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014


POIG.08.02.00-12-018/13-02 Wdrożenie platformy typu B2B w firmie City Tour

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-018/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie platformy typu B2B w firmie City Tour

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 172880

Wydatki kwalifikowalne: 172880

Dofinansowanie: 121016

Dofinansowanie UE: 102863.6

Nazwa beneficjenta: CITY TOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP beneficjenta: 6762397447

Kod pocztowy: 31-042

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/6/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/10/2014

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015


POIG.08.02.00-14-020/14-03 Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-020/14-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 232000

Wydatki kwalifikowalne: 232000

Dofinansowanie: 162400

Dofinansowanie UE: 138040

Nazwa beneficjenta: RABBIT ACTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213559260

Kod pocztowy: 01-830

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/20/2014

Data zakończenia realizacji: 9/20/2015


POIG.08.02.00-12-203/13-04 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B w modelu SaaS. integrującego usługi współpracujących przedsiębiorstw. wspomagające działalność biznesową.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-203/13-04

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B w modelu SaaS. integrującego usługi współpracujących przedsiębiorstw. wspomagające działalność biznesową.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 2531200

Wydatki kwalifikowalne: 2531200

Dofinansowanie: 1772800

Dofinansowanie UE: 1506880

Nazwa beneficjenta: SOFTHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6772251886

Kod pocztowy: 31-553

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/29/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/8/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.08.02.00-14-037/12-04 Integracja systemów informatycznych w celu elektronicznej kooperacji w zakresie wymiany walut i rachunku Escrow

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-037/12-04

Tytuł projektu: Integracja systemów informatycznych w celu elektronicznej kooperacji w zakresie wymiany walut i rachunku Escrow

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 999470

Wydatki kwalifikowalne: 999470

Dofinansowanie: 503018

Dofinansowanie UE: 427565.3

Nazwa beneficjenta: Igoria Trade Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5252507681

Kod pocztowy: 02-707

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/30/2012

Data zakończenia realizacji: 8/29/2014zauważą, podstawy księgowości książka, bezpłatnym, planimetria zadania poziom podstawowy pdf, bbn gov pl, zaproponuj zasady uczciwego postępowania w zdobywaniu dóbr materialnych, dysocjacja psychologia, zasady bezpieczeństwa, równina, umcs lublin studia podyplomowe, pgnig biuro obsługi klienta 33-100 tarnów, prawo administracyjne, asp wrocław grafika, obligatoryjne elementy licencji, sprawiedliwi wydział kryminalny 133, która jest godzina po angielsku…