Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-051/09-01 Wdrożenie systemu automatycznego zarządzania infrastrukturą informatyczną Vecto IT Serwis Management (VITSM)

POIG.08.02.00-14-051/09-01 Wdrożenie systemu automatycznego zarządzania infrastrukturą informatyczną Vecto IT Serwis Management (VITSM)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-051/09-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu automatycznego zarządzania infrastrukturą informatyczną Vecto IT Serwis Management (VITSM)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 995100

Wydatki kwalifikowalne: 995100

Dofinansowanie: 720850

Dofinansowanie UE: 612722.5

Nazwa beneficjenta: Vecto Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9512249115

Kod pocztowy: 02-791

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/14/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011


POIG.08.02.00-08-015/13-01 Wdrożenie internetowej platformy dystrybucji zegarków szwajcarskich w sektorze B2B wraz z integracją z systemami dostawców

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-08-015/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowej platformy dystrybucji zegarków szwajcarskich w sektorze B2B wraz z integracją z systemami dostawców

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 172450

Wydatki kwalifikowalne: 172450

Dofinansowanie: 120715

Dofinansowanie UE: 102607.75

Nazwa beneficjenta: TOMASZ CERBIŃSKI

NIP beneficjenta: 9290099708

Kod pocztowy: 65-034

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/30/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.08.02.00-14-029/11-01 Wdrożenie w przedsiębiorstwie BIURO PLUS systemu B2B jako narzędzia komunikacji handlowej z przedsiębiorstwami współpracującymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-029/11-01

Tytuł projektu: Wdrożenie w przedsiębiorstwie BIURO PLUS systemu B2B jako narzędzia komunikacji handlowej z przedsiębiorstwami współpracującymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 91700

Wydatki kwalifikowalne: 91700

Dofinansowanie: 45850

Dofinansowanie UE: 38972.5

Nazwa beneficjenta: „BIURO PLUS” Jakubczyk Zbigniew

NIP beneficjenta: 7961011209

Kod pocztowy: 26-612

Miejscowość: Radom

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/4/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012


POIG.08.02.00-14-029/13-01 Implementacja nowoczesnej platformy B2B w firmie BAMIX usprawniającej współpracę biznesową z kontrahentami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-029/13-01

Tytuł projektu: Implementacja nowoczesnej platformy B2B w firmie BAMIX usprawniającej współpracę biznesową z kontrahentami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 484940

Wydatki kwalifikowalne: 484640

Dofinansowanie: 339248

Dofinansowanie UE: 288360.8

Nazwa beneficjenta: BAMIX – Zygmunt Leśniak

NIP beneficjenta: 5340206200

Kod pocztowy: 01-347

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/24/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015urzad pracy oborniki, przestępczość komputerowa prezentacja, specjalnych, koszty wydziałowe, osoba prawna kc, frankenstein’s monster, suma teologiczna, życzy, johna zery, radio fama online, art 72 kc, got regulamin, the west prace, wycofanie zgody na przetwarzanie danych, zawansowany…