Mazowieckie,  Powiat m. Radom,  Radom

POIG.08.02.00-14-049/14-00 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.

POIG.08.02.00-14-049/14-00 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-049/14-00

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 234867.68

Wydatki kwalifikowalne: 234867.68

Dofinansowanie: 164407.37

Dofinansowanie UE: 139746.26

Nazwa beneficjenta: INTERFACH 2 MAGIEREK I OSOWSCY SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 7960083709

Kod pocztowy: 26-600

Miejscowość: Radom

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/7/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/23/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.08.02.00-14-006/10-00 Wdrożenie systemu B2B automatyzującego współpracę z partnerami biznesowymi w zakresie elektronicznej akceptacji pracy do druku.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-006/10-00

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B automatyzującego współpracę z partnerami biznesowymi w zakresie elektronicznej akceptacji pracy do druku.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Gmina: Halinów

Wartość ogółem: 290704

Wydatki kwalifikowalne: 287624

Dofinansowanie: 115315.1

Dofinansowanie UE: 98017.83

Nazwa beneficjenta: ZAKŁADY GRAFICZNE TAURUS STANISŁAW ROSZKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 1181652970

Kod pocztowy: 05-074

Miejscowość: Halinów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/3/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/10/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/26/2010

Data zakończenia realizacji: 4/15/2011zapisz liczebniki porządkowe w odpowiednich kolumnach, szanowni, kość sitowa, lejek mc, neoangiogeneza, podgórski, powstanie legionów polskich, anna cieślińska instagram, pytania egzamin na żurawie stacjonarne, wu ignatianum, bariery rozwoju msp, podstawy marketingu pdf chomikuj, program budowania kapitału, notowania funduszy, kurs prawa jazdy kat c, słaba płeć, roślin, republika środkowoafrykańska flaga…