Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-048/10-01 Wdrożenie platformy handlowo-informacyjnej. usprawniającej procesy biznesowe zachodzące między partnerami firmy Mikrosystem S.C.

POIG.08.02.00-14-048/10-01 Wdrożenie platformy handlowo-informacyjnej. usprawniającej procesy biznesowe zachodzące między partnerami firmy Mikrosystem S.C.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-048/10-01

Tytuł projektu: Wdrożenie platformy handlowo-informacyjnej. usprawniającej procesy biznesowe zachodzące między partnerami firmy Mikrosystem S.C.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Gmina: Piaseczno

Wartość ogółem: 231000

Wydatki kwalifikowalne: 231000

Dofinansowanie: 115500

Dofinansowanie UE: 98175

Nazwa beneficjenta: MIKROSYSTEM S.C. Krzysztof Nawrocki. Dorota Nawrocka

NIP beneficjenta: 5261032964

Kod pocztowy: 00-446

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/12/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/20/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012


POIG.08.02.00-12-211/13-01 Wdrożenie systemu B2B podstawą automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy firmą Mellow i Partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-211/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B podstawą automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy firmą Mellow i Partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 757584.06

Wydatki kwalifikowalne: 615922

Dofinansowanie: 365153.2

Dofinansowanie UE: 310380.22

Nazwa beneficjenta: Mellow Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6762198713

Kod pocztowy: 30-390

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015dom studencki babilon poznań, harmonizacja, progress koszalin, wywiad jakościowy, charakterystyka przedsiębiorstwa przykład, renata lisowska, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania chomikuj, przychód marginalny wzór, nawa logowanie, szkoly, ćwiczenia na kreatywność pdf, podziału, malych, kronawirus, margiel skała, zus składki 2017, program do gabinetu fizjoterapii, strony dla kobiet, who mapa, kampus umcs…