Mazowieckie,  Powiat m. Radom,  Radom

POIG.08.02.00-14-047/14-01 Automatyzacja procesów biznesowych zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą Radomski Klub Sportowy Radomiak 1910 S.A a jego Partnerami biznesowymi.

POIG.08.02.00-14-047/14-01 Automatyzacja procesów biznesowych zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą Radomski Klub Sportowy Radomiak 1910 S.A a jego Partnerami biznesowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-047/14-01

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą Radomski Klub Sportowy Radomiak 1910 S.A a jego Partnerami biznesowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 689000

Wydatki kwalifikowalne: 689000

Dofinansowanie: 482300

Dofinansowanie UE: 409955

Nazwa beneficjenta: Radomski Klub Sportowy Radomiak 1910 S.A.

NIP beneficjenta: 7962814867

Kod pocztowy: 26-600

Miejscowość: Radom

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/15/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015


POIG.08.02.00-14-027/11-02 Stworzenie i wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B integrującego i automatyzującego procesy zamówień. dostaw i rozliczeń.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-027/11-02

Tytuł projektu: Stworzenie i wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B integrującego i automatyzującego procesy zamówień. dostaw i rozliczeń.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Stare Babice

Wartość ogółem: 1458700

Wydatki kwalifikowalne: 1458700

Dofinansowanie: 729350

Dofinansowanie UE: 619947.5

Nazwa beneficjenta: Palpak Krzysztof Kozik

NIP beneficjenta: 1181221649

Kod pocztowy: 05-082

Miejscowość: Latchorzew

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014


POIG.08.02.00-02-036/09-03 Wdrożenie systemu elektronicznej wymiany danych CS Service on Line

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-02-036/09-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu elektronicznej wymiany danych CS Service on Line

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 643600

Wydatki kwalifikowalne: 643600

Dofinansowanie: 474490

Dofinansowanie UE: 403316.5

Nazwa beneficjenta: Controlling Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8951799952

Kod pocztowy: 53-609

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2010


POIG.08.02.00-14-039/14-04 Optymalizacja procesów zachodzących z podwykonawcami w aspekcie tworzenia wspólnych projektów informatycznych poprzez wdrożenie systemu B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-039/14-04

Tytuł projektu: Optymalizacja procesów zachodzących z podwykonawcami w aspekcie tworzenia wspólnych projektów informatycznych poprzez wdrożenie systemu B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 597496

Wydatki kwalifikowalne: 597496

Dofinansowanie: 418247.2

Dofinansowanie UE: 355510.12

Nazwa beneficjenta: PLASTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213407633

Kod pocztowy: 02-758

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/28/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/9/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 9/3/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-12-187/09-02 System raportowania i wymiany danych NITRO

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-187/09-02

Tytuł projektu: System raportowania i wymiany danych NITRO

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 289450

Wydatki kwalifikowalne: 261450

Dofinansowanie: 207007.5

Dofinansowanie UE: 175956.37

Nazwa beneficjenta: PLATFORMA ROZRYWKI MOBILNEJ NITRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6772218794

Kod pocztowy: 31-525

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/26/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011urzad wojewodzki praca, regiony usa, strefa szengen, osiągnięcie wieku emerytalnego a dalsza praca, raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w polsce 2019, wolińska umcs, twierdzenie pomocnicze w wywodzie logicznym, rodzaje kredytów, uzupełnij równości według wzoru, nzz sw, złotousty, kwatera, nagroda kolberga, usos umcs, gargula, czy warto marzyć rozprawka, strona sejmu, lukasz tv, na rysunku przedstawiony jest przedział (-10 k…