Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-040/13-04 Automatyzacja procesów biznesowych realizowanych pomiędzy firmą The Digitals a zleceniodawcami i podwykonawcami w ramach systemu B2B.

POIG.08.02.00-14-040/13-04 Automatyzacja procesów biznesowych realizowanych pomiędzy firmą The Digitals a zleceniodawcami i podwykonawcami w ramach systemu B2B.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-040/13-04

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych realizowanych pomiędzy firmą The Digitals a zleceniodawcami i podwykonawcami w ramach systemu B2B.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 776200

Wydatki kwalifikowalne: 776200

Dofinansowanie: 543340

Dofinansowanie UE: 461839

Nazwa beneficjenta: THE DIGITALS Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213438349

Kod pocztowy: 03-808

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/8/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/11/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


POIG.08.02.00-14-009/08-04 System Integracji Informatycznej ELMEGA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-009/08-04

Tytuł projektu: System Integracji Informatycznej ELMEGA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 51707.9

Wydatki kwalifikowalne: 42295

Dofinansowanie: 23157.5

Dofinansowanie UE: 19683.88

Nazwa beneficjenta: Konsorcjum Hurtowni Elektrycznych ELMEGA spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 5242489740

Kod pocztowy: 03-237

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/17/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/3/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010sluzace, modele ekonometryczne, ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej departamenty, zmiany w prawie podatkowym 2019, umowa o pomocy przy zbiorach 2018 wzór, wniosek o umorzenie składek zus 2020, agnieszka woźniak, szybki kurs języka angielskiego, feb, orzeszkowa, archicad 21 pl, updof, wsb pl poznan, dagnoza, egipskie miasto nad morzem śródziemnym, stawy unkowertebralnych, kompozytorzy romantyzmu, porozumienie wekslowe…