Łańcut,  Podkarpackie,  Powiat łańcucki

POIG.08.02.00-14-039/12-03 Zwiększenie efektywności współpracy poprzez optymalizację procesów biznesowych z Partnerami.

POIG.08.02.00-14-039/12-03 Zwiększenie efektywności współpracy poprzez optymalizację procesów biznesowych z Partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-039/12-03

Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności współpracy poprzez optymalizację procesów biznesowych z Partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 612700

Wydatki kwalifikowalne: 612700

Dofinansowanie: 306665

Dofinansowanie UE: 260665.25

Nazwa beneficjenta: „SIGNUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8151757171

Kod pocztowy: 37-100

Miejscowość: Łańcut

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat łańcucki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014


POIG.08.02.00-12-093/11-06 Podniesienie efektywności biznesowej GD&K Sp. z o.o. poprzez automatyzację wymiany informacji zewnętrznej z kontrahentami oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-093/11-06

Tytuł projektu: Podniesienie efektywności biznesowej GD&K Sp. z o.o. poprzez automatyzację wymiany informacji zewnętrznej z kontrahentami oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 702675.53

Wydatki kwalifikowalne: 702675.53

Dofinansowanie: 491872.87

Dofinansowanie UE: 418091.93

Nazwa beneficjenta: GD&K CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6762030913

Kod pocztowy: 31-545

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


POIG.08.02.00-14-009/08-04 System Integracji Informatycznej ELMEGA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-009/08-04

Tytuł projektu: System Integracji Informatycznej ELMEGA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 34471.93

Wydatki kwalifikowalne: 28196.67

Dofinansowanie: 15438.33

Dofinansowanie UE: 13122.58

Nazwa beneficjenta: Konsorcjum Hurtowni Elektrycznych ELMEGA spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 5242489740

Kod pocztowy: 03-237

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/17/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/3/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


POIG.08.02.00-12-161/13-03 Trójka ONLINE platforma handlowa automatyzująca współpracę z klientami i kontrahentami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-161/13-03

Tytuł projektu: Trójka ONLINE platforma handlowa automatyzująca współpracę z klientami i kontrahentami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Skawina

Wartość ogółem: 51000

Wydatki kwalifikowalne: 51000

Dofinansowanie: 35700

Dofinansowanie UE: 30345

Nazwa beneficjenta: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „Trójka” S.C. Jan Młodzianowski. Dominik Młodzianowski. Łukasz Młodzianowski

NIP beneficjenta: 6791017424

Kod pocztowy: 32-050

Miejscowość: Borek Szlachecki

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014noworoczne zyczenia 2020, dyktatura proletariatu, transport przesyłowy definicja, form radom, gry szkoleniowe materiały dla trenerów pdf, inerwacja, 25 kwietnia, podatek progresywny, diehl controls polska sp z oo, metro 2033 bibliotekarze, powerpoint przypis, ustne wypowiedzenie umowy o pracę, zadania z zegarem klasa 4, dz.u.00.40.470, ogół naród krzyżówka, baza orzeczeń, pierogarnia anna bielsko, przyporządkuj pojęcia podane w podpunkcie a, wesolych swait, biznesplan przyklad, jabłko adama krzyżówka…