Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-039/10-01 Opracowanie i wdrożenie systemu B2B wspierającego firmy z sektora MŚP w procesie ofertowania przy zamówieniach publicznych

POIG.08.02.00-14-039/10-01 Opracowanie i wdrożenie systemu B2B wspierającego firmy z sektora MŚP w procesie ofertowania przy zamówieniach publicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-039/10-01

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie systemu B2B wspierającego firmy z sektora MŚP w procesie ofertowania przy zamówieniach publicznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 439000

Wydatki kwalifikowalne: 419000

Dofinansowanie: 209500

Dofinansowanie UE: 178075

Nazwa beneficjenta: EXXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5242593325

Kod pocztowy: 01-018

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/21/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/1/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2013


POIG.08.02.00-14-035/13-04 Optymalizacja procesów obsługi sprzedażowej partnerów odbiorców w firmie POLCAN Sp. z o.o. S.K.A. poprzez wdrożenie systemu B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-035/13-04

Tytuł projektu: Optymalizacja procesów obsługi sprzedażowej partnerów odbiorców w firmie POLCAN Sp. z o.o. S.K.A. poprzez wdrożenie systemu B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 162609.29

Wydatki kwalifikowalne: 162609.29

Dofinansowanie: 113826.5

Dofinansowanie UE: 96752.52

Nazwa beneficjenta: POLCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

NIP beneficjenta: 1182084717

Kod pocztowy: 05-850

Miejscowość: Ożarów Mazowiecki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sochaczewski / Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka komandytowo-akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.08.02.00-06-006/11-01 Wdrożenie informatycznego systemu B2B. integrującego usługi około biznesowe i procesy biznesowe w zakresie finansowo-księgowym i analitycznym.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-006/11-01

Tytuł projektu: Wdrożenie informatycznego systemu B2B. integrującego usługi około biznesowe i procesy biznesowe w zakresie finansowo-księgowym i analitycznym.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 173200

Wydatki kwalifikowalne: 173200

Dofinansowanie: 121240

Dofinansowanie UE: 103054

Nazwa beneficjenta: „BIZNES SERWIS” Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1132124596

Kod pocztowy: 20-467

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/23/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/13/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013


POIG.08.02.00-14-034/09-06 Elektroniczny proces wymiany informacji – stworzenie innowacyjnej aplikacji w Mediarun umożliwiającej dokonywanie rezerwacji powierzchni reklamowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-034/09-06

Tytuł projektu: Elektroniczny proces wymiany informacji – stworzenie innowacyjnej aplikacji w Mediarun umożliwiającej dokonywanie rezerwacji powierzchni reklamowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 488591.08

Wydatki kwalifikowalne: 488591.08

Dofinansowanie: 333454.91

Dofinansowanie UE: 283436.67

Nazwa beneficjenta: Mediarun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5213407001

Kod pocztowy: 02-661

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.08.02.00-12-204/13-09 Zintegrowana Platforma Obsługi Podróży Służbowych oraz wyjazdów incentive dla partnerów biznesowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-204/13-09

Tytuł projektu: Zintegrowana Platforma Obsługi Podróży Służbowych oraz wyjazdów incentive dla partnerów biznesowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 663143.92

Wydatki kwalifikowalne: 663143.92

Dofinansowanie: 468418.49

Dofinansowanie UE: 398155.72

Nazwa beneficjenta: „AIR TOURS CLUB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6770052361

Kod pocztowy: 30-111

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/17/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/18/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/2/2015


POIG.08.02.00-10-125/13-04 Stworzenie systemu B2B automatyzującego świadczenie usług z zakresu konsultingu IT kluczem do rozwoju firmy Expert IT Sp. z o. o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-125/13-04

Tytuł projektu: Stworzenie systemu B2B automatyzującego świadczenie usług z zakresu konsultingu IT kluczem do rozwoju firmy Expert IT Sp. z o. o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 208400

Wydatki kwalifikowalne: 208400

Dofinansowanie: 145880

Dofinansowanie UE: 123998

Nazwa beneficjenta: EXPERTIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8291736861

Kod pocztowy: 02-691

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 11/25/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014


POIG.08.02.00-10-006/11-02 Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-006/11-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 392700

Wydatki kwalifikowalne: 392700

Dofinansowanie: 224120

Dofinansowanie UE: 190502

Nazwa beneficjenta: „GABRIELLA” D.B. Krajda Sp. j.

NIP beneficjenta: 9471022336

Kod pocztowy: 92-341

Miejscowość: Łódź

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/6/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011sprawiedliwi wydział kryminalny 106, fizyka optyka zadania, równowaga promieniotwórcza, galeria jarosław, dear ms or mrs, republika parlamentarna, aktualności koronawirus, czystość i zmaza, ćwiczenia dykcyjne pdf, preludium 16 wyniki, synonimy nauczyciel, strony dla kobiet, rozliczenie faktury vat przykład, porównaj mapę europy z 1992 roku ze współczesną wymień zmiany które zaszły na naszym kontynencie, indywidualizacja procesu nauczania 2017, samochód przejechał 225 km gdyby jechał z prędkością o 10, urlopie, targi hannover 2019, kurierskie usługi, agata lipińska umcs, organizacja definicja, fundacja-unicorn.pl, parp dofinansowanie covid, reguła lubienia, dietetyczna chatka…