Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-037/12-04 Integracja systemów informatycznych w celu elektronicznej kooperacji w zakresie wymiany walut i rachunku Escrow

POIG.08.02.00-14-037/12-04 Integracja systemów informatycznych w celu elektronicznej kooperacji w zakresie wymiany walut i rachunku Escrow

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-037/12-04

Tytuł projektu: Integracja systemów informatycznych w celu elektronicznej kooperacji w zakresie wymiany walut i rachunku Escrow

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 999470

Wydatki kwalifikowalne: 999470

Dofinansowanie: 503018

Dofinansowanie UE: 427565.3

Nazwa beneficjenta: Igoria Trade Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5252507681

Kod pocztowy: 02-707

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/30/2012

Data zakończenia realizacji: 8/29/2014


POIG.08.02.00-12-104/11-05 Rozwój firmy ProOffice.net poprzez wdrożenie systemu B2B optymalizującego procesy biznesowe realizowane we współpracy z partnerami handlowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-104/11-05

Tytuł projektu: Rozwój firmy ProOffice.net poprzez wdrożenie systemu B2B optymalizującego procesy biznesowe realizowane we współpracy z partnerami handlowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 512900

Wydatki kwalifikowalne: 510900

Dofinansowanie: 357630

Dofinansowanie UE: 303985.5

Nazwa beneficjenta: ProOffice.net Wiesław Stoczkiewicz

NIP beneficjenta: 9441145732

Kod pocztowy: 30-417

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.08.02.00-12-081/14-02 Wdrożenie systemu B2B zarządzania projektami informatycznymi realizowanymi wspólnie z partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-081/14-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B zarządzania projektami informatycznymi realizowanymi wspólnie z partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 832000

Wydatki kwalifikowalne: 832000

Dofinansowanie: 582400

Dofinansowanie UE: 495040

Nazwa beneficjenta: TOP-CHIP.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6762415688

Kod pocztowy: 31-150

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/4/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/30/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015


POIG.08.02.00-14-009/08-04 System Integracji Informatycznej ELMEGA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-009/08-04

Tytuł projektu: System Integracji Informatycznej ELMEGA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Gmina: M. Opole

Wartość ogółem: 103415.8

Wydatki kwalifikowalne: 84590

Dofinansowanie: 46315

Dofinansowanie UE: 39367.75

Nazwa beneficjenta: Konsorcjum Hurtowni Elektrycznych ELMEGA spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 5242489740

Kod pocztowy: 03-237

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/17/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/3/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


POIG.08.02.00-12-026/11-00 Wdrożenie systemu B2B. warunkiem wzrostu konkurencyjności firmy KONS-KRAK.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-026/11-00

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B. warunkiem wzrostu konkurencyjności firmy KONS-KRAK.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 361700

Wydatki kwalifikowalne: 361700

Dofinansowanie: 241460

Dofinansowanie UE: 205241

Nazwa beneficjenta: KONS – KRAK SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ JAWORSKI MAREK WIDUR

NIP beneficjenta: 6790026680

Kod pocztowy: 30-723

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/26/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/3/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/28/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.08.02.00-14-030/14-02 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-030/14-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Gmina: Karczew

Wartość ogółem: 294875.25

Wydatki kwalifikowalne: 294875.25

Dofinansowanie: 206412.67

Dofinansowanie UE: 175450.76

Nazwa beneficjenta: ZYCH SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 5321813347

Kod pocztowy: 05-480

Miejscowość: Karczew

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/20/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/27/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-12-093/11-06 Podniesienie efektywności biznesowej GD&K Sp. z o.o. poprzez automatyzację wymiany informacji zewnętrznej z kontrahentami oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-093/11-06

Tytuł projektu: Podniesienie efektywności biznesowej GD&K Sp. z o.o. poprzez automatyzację wymiany informacji zewnętrznej z kontrahentami oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 702675.53

Wydatki kwalifikowalne: 702675.53

Dofinansowanie: 491872.87

Dofinansowanie UE: 418091.93

Nazwa beneficjenta: GD&K CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6762030913

Kod pocztowy: 31-545

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


POIG.08.02.00-14-023/13-01 Wdrożenie systemu B2B działającego w modelu SaaS w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą Tytan a partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-023/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B działającego w modelu SaaS w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą Tytan a partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat gostyniński

Gmina: Gostynin

Wartość ogółem: 339900

Wydatki kwalifikowalne: 329900

Dofinansowanie: 230930

Dofinansowanie UE: 196290.5

Nazwa beneficjenta: FIRMA HANDLOWA TYTAN HURTOWNIA NARZĘDZI I ARTYKUŁÓW BHP ELŻBIETA BALCERZAK

NIP beneficjenta: 9710218144

Kod pocztowy: 09-500

Miejscowość: Gostynin

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat gostyniński

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/31/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014tanie pływanie umcs, spuścizna, autodrive poznan, daktylografia, przewodnik turystyczny kurs, monopoly milionerzy instrukcja pdf, stosowanie niebezpiecznych substancji w środowisku pracy jest niedopuszczalne, chatka żaka, punkty z matury, turysta pierwszego dnia wędrówki przeszedł 25 km, jak znaleźć użytkownika youtube, agencja magnes, burza umcs, druk zus, agregacja danych, a2-70…