Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-031/11-00 Opracowanie i wdrożenie systemu B2B automatyzującego proces budowania konsorcjum ofertowego

POIG.08.02.00-14-031/11-00 Opracowanie i wdrożenie systemu B2B automatyzującego proces budowania konsorcjum ofertowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-031/11-00

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie systemu B2B automatyzującego proces budowania konsorcjum ofertowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 516500

Wydatki kwalifikowalne: 508500

Dofinansowanie: 254250

Dofinansowanie UE: 216112.5

Nazwa beneficjenta: Grupa Antares sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5271024038

Kod pocztowy: 03-016

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 4/1/2013


POIG.08.02.00-12-038/08-04 Budowa rozproszonego systemu CRM w zakresie dystrybucji systemu bezpieczeństwa użytkowników mobilnych LabMSF Platform – Mobile Secure Family

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-038/08-04

Tytuł projektu: Budowa rozproszonego systemu CRM w zakresie dystrybucji systemu bezpieczeństwa użytkowników mobilnych LabMSF Platform – Mobile Secure Family

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 976000

Wydatki kwalifikowalne: 800000

Dofinansowanie: 560000

Dofinansowanie UE: 476000

Nazwa beneficjenta: Laboratorium MSF Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5272530329

Kod pocztowy: 01-402

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/6/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009


POIG.08.02.00-02-003/08-00 Rozwój współpracy firmy VOTUM S.A z partnerami biznesowymi w oparciu o nowe rozwiązania informatyczne.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-02-003/08-00

Tytuł projektu: Rozwój współpracy firmy VOTUM S.A z partnerami biznesowymi w oparciu o nowe rozwiązania informatyczne.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 900360

Wydatki kwalifikowalne: 900360

Dofinansowanie: 450180

Dofinansowanie UE: 382653

Nazwa beneficjenta: VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 8992549057

Kod pocztowy: 53-012

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/12/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.08.02.00-10-098/13-03 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B w firmie Obligo S.A. i jego integracja z systemami partnerów celem automatyzacji wymiany informacji i danych biznesowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-098/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B w firmie Obligo S.A. i jego integracja z systemami partnerów celem automatyzacji wymiany informacji i danych biznesowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 322300

Wydatki kwalifikowalne: 322300

Dofinansowanie: 226360

Dofinansowanie UE: 192406

Nazwa beneficjenta: „OBLIGO” SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 7272565205

Kod pocztowy: 91-072

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/22/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/2/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.08.02.00-14-014/08-01 Zintegrowane rozwiązanie B2B oparte na dwóch systemach Zeus i Westa.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-014/08-01

Tytuł projektu: Zintegrowane rozwiązanie B2B oparte na dwóch systemach Zeus i Westa.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 502860

Wydatki kwalifikowalne: 502860

Dofinansowanie: 261930

Dofinansowanie UE: 222640.5

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Usług Finansowych Jarmuła Radosław

NIP beneficjenta: 5681326572

Kod pocztowy: 02-796

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009


POIG.08.02.00-14-016/14-04 Zaawansowana usługa badań w wirtualnym sklepie i automatyzacja procesów biznesowych Grupa Gram Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-016/14-04

Tytuł projektu: Zaawansowana usługa badań w wirtualnym sklepie i automatyzacja procesów biznesowych Grupa Gram Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1143600

Wydatki kwalifikowalne: 1140000

Dofinansowanie: 798000

Dofinansowanie UE: 678300

Nazwa beneficjenta: GRUPA GRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9512129635

Kod pocztowy: 02-972

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.02.00-14-007/13-01 Zdalny system tworzenia i zarządzania bazami terminologicznymi zwiększający automatyzację. integrację i efektywność współpracy między GET IT a jego partnerami biznesowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-007/13-01

Tytuł projektu: Zdalny system tworzenia i zarządzania bazami terminologicznymi zwiększający automatyzację. integrację i efektywność współpracy między GET IT a jego partnerami biznesowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1503000

Wydatki kwalifikowalne: 1503000

Dofinansowanie: 754250

Dofinansowanie UE: 641112.5

Nazwa beneficjenta: GET IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5252133967

Kod pocztowy: 02-222

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/18/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015morfem, żydów, zadaniem inteligencji jest poprawiać świat czy dopasować się do niego, 110 koron czeskich, centrum szkoleń łódź, ß zamiast s, dziennikarstwo śledcze przykłady, gestalt kraków, usos web uam, życiowa szansa 2002, amax białystok, uzupełnij tabelę liczba przeciwna do danej, bohaterowie inny świat, deutche bank easy net, dyrektywa 2004/38/we…