Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-029/12-01 Platforma B2B wspierająca działania EMarketing Experts i partnerów biznesowych

POIG.08.02.00-14-029/12-01 Platforma B2B wspierająca działania EMarketing Experts i partnerów biznesowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-029/12-01

Tytuł projektu: Platforma B2B wspierająca działania EMarketing Experts i partnerów biznesowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 583000

Wydatki kwalifikowalne: 583000

Dofinansowanie: 291500

Dofinansowanie UE: 247775

Nazwa beneficjenta: EMarketing Experts spółka cywilna Mariusz Lisiecki. Robert Chocian. Michał Lubański

NIP beneficjenta: 5222721375

Kod pocztowy: 01-745

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/6/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013


POIG.08.02.00-04-012/14-00 Wdrożenie systemu B2B kluczem do wzrostu sprzedaży w firmie „DOKO”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-04-012/14-00

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B kluczem do wzrostu sprzedaży w firmie „DOKO”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki

Gmina: Brodnica – miasto

Wartość ogółem: 413530

Wydatki kwalifikowalne: 413530

Dofinansowanie: 289471

Dofinansowanie UE: 246050.35

Nazwa beneficjenta: „DOKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8741751560

Kod pocztowy: 87-300

Miejscowość: Brodnica

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/8/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015polski instytut dietetyki, podaj po trzy przykłady liczb ujemnych spełniających podany warunek, sprzeczność, kursy darmowe, standardy obsługi klienta pdf, skarga na bezczynność organu 2017, brazylijska, wodzian chloralu, ziemia w dzierżawie a zasiłek dla bezrobotnych, dokończyć, takimi, wiedza katowice, dni na poszukiwanie pracy, uop, gruzja przepisy celne, książka obiektu budowlanego obowiązek prowadzenia, uek towaroznawstwo, zakazane jabłko sezon 2 odc 8, denudacja, dziewczyna__jesienna…