Mazowieckie,  Powiat m. Radom,  Radom

POIG.08.02.00-14-029/11-01 Wdrożenie w przedsiębiorstwie BIURO PLUS systemu B2B jako narzędzia komunikacji handlowej z przedsiębiorstwami współpracującymi.

POIG.08.02.00-14-029/11-01 Wdrożenie w przedsiębiorstwie BIURO PLUS systemu B2B jako narzędzia komunikacji handlowej z przedsiębiorstwami współpracującymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-029/11-01

Tytuł projektu: Wdrożenie w przedsiębiorstwie BIURO PLUS systemu B2B jako narzędzia komunikacji handlowej z przedsiębiorstwami współpracującymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 91700

Wydatki kwalifikowalne: 91700

Dofinansowanie: 45850

Dofinansowanie UE: 38972.5

Nazwa beneficjenta: „BIURO PLUS” Jakubczyk Zbigniew

NIP beneficjenta: 7961011209

Kod pocztowy: 26-612

Miejscowość: Radom

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/4/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012


POIG.08.02.00-12-009/12-03 Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy związane z rezerwacją on-line jachtów i innych jednostek pływających.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-009/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy związane z rezerwacją on-line jachtów i innych jednostek pływających.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 139700

Wydatki kwalifikowalne: 139700

Dofinansowanie: 98015

Dofinansowanie UE: 83312.75

Nazwa beneficjenta: Charter Navigator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9452117515

Kod pocztowy: 30-720

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/7/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.08.02.00-12-188/09-04 Stworzenie systemu B2B dającego możliwość realizacji procesów biznesowych drogą elektroniczną w firmie Car Technology Production

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-188/09-04

Tytuł projektu: Stworzenie systemu B2B dającego możliwość realizacji procesów biznesowych drogą elektroniczną w firmie Car Technology Production

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 1228000

Wydatki kwalifikowalne: 1228000

Dofinansowanie: 808600

Dofinansowanie UE: 687310

Nazwa beneficjenta: Car Technology Production Spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 6751336241

Kod pocztowy: 31-864

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012nowe pzp, praktyki umcs, usos mail, godło litwy, informacje z polski polityka, 29 marca, instagram magda wójcik, dofinansowanie prawa jazdy c+e 2017, taniec 2018, przewodnik, faszyzm, mapa emocji, program pierwszy zapowiedzi 28 grudnia 2002, dofinansowanie proz, wpisz do tabelki odpowiednie numery trójkątów, umcs lublin stypendium socjalne, roszczen, wstawianie przypisów word 2016, poprawna pisownia, izabela łajs, umcs wydział politologii, zyta gilowska, ścieżka krytyczna program…