Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-027/13-00 Wdrożenie nowej Platformy B2B w Krynica Vitamin S.A. w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami

POIG.08.02.00-14-027/13-00 Wdrożenie nowej Platformy B2B w Krynica Vitamin S.A. w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-027/13-00

Tytuł projektu: Wdrożenie nowej Platformy B2B w Krynica Vitamin S.A. w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat łosicki

Gmina: Huszlew

Wartość ogółem: 349000

Wydatki kwalifikowalne: 349000

Dofinansowanie: 244300

Dofinansowanie UE: 207655

Nazwa beneficjenta: KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 5242442164

Kod pocztowy: 03-606

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/22/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/22/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2014


POIG.08.02.00-12-146/09-02 Budowa platformy teleinformatycznej współpracujących przedsiębiorstw: SEZAM. ELSTOP. ELZA.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-146/09-02

Tytuł projektu: Budowa platformy teleinformatycznej współpracujących przedsiębiorstw: SEZAM. ELSTOP. ELZA.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowosądecki

Gmina: Nawojowa

Wartość ogółem: 455060

Wydatki kwalifikowalne: 449360

Dofinansowanie: 263166

Dofinansowanie UE: 223691.1

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Usługowe SEZAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7342543233

Kod pocztowy: 33-335

Miejscowość: Nawojowa

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowosądecki

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011sgb sandomierz, brwi metoda pudrowa, dawniej, wydział towaroznawstwa uek, bezpłatne kursy online, rohling suus, pzu kontakt zdrowie, terapia ręki ćwiczenia rozmachowe, wiadomości polityczne świat, szcześniak umcs, grupy językowe, przeliczanie współrzędnych geodezyjnych na geograficzne, kreska permanentna przy opadającej powiece, małżeństwa niesakramentalne, dziennik wschdoni, biuro rachunkowe czestochowa, kierunkowy 52 polska, tapety z msp, arr starachowice, wyjaśnij dlaczego w europie i afryce występuje niewielki areał upraw gmo, świąteczne życzenia…