Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-027/13-00 Wdrożenie nowej Platformy B2B w Krynica Vitamin S.A. w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami

POIG.08.02.00-14-027/13-00 Wdrożenie nowej Platformy B2B w Krynica Vitamin S.A. w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-027/13-00

Tytuł projektu: Wdrożenie nowej Platformy B2B w Krynica Vitamin S.A. w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 349000

Wydatki kwalifikowalne: 349000

Dofinansowanie: 244300

Dofinansowanie UE: 207655

Nazwa beneficjenta: KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 5242442164

Kod pocztowy: 03-606

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/22/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/22/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2014


POIG.08.02.00-12-001/13-01 Sprawny obieg dokumentów i informacji pomiędzy Transbud Nowa Huta Sp. z o.o. a partnerami dzięki wdrożeniu systemu B2B.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-001/13-01

Tytuł projektu: Sprawny obieg dokumentów i informacji pomiędzy Transbud Nowa Huta Sp. z o.o. a partnerami dzięki wdrożeniu systemu B2B.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 344292

Wydatki kwalifikowalne: 344292

Dofinansowanie: 241004.4

Dofinansowanie UE: 204853.74

Nazwa beneficjenta: Transbud Nowa Huta Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 6750000102

Kod pocztowy: 30-969

Miejscowość: Kraków

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/26/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.08.02.00-12-043/14-04 Wdrożenie systemów B2B wspomagających obsługę programu partnerskiego oraz obsługę nowego produktu jakim jest prowadzenie rejsów firmowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-043/14-04

Tytuł projektu: Wdrożenie systemów B2B wspomagających obsługę programu partnerskiego oraz obsługę nowego produktu jakim jest prowadzenie rejsów firmowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 95500

Wydatki kwalifikowalne: 95500

Dofinansowanie: 66850

Dofinansowanie UE: 56822.5

Nazwa beneficjenta: Charter Navigator sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9452117515

Kod pocztowy: 30-731

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/30/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/23/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.08.02.00-14-010/12-01 Rozwój firmy ANG SDK poprzez wdrożenie zaawansowanego systemu B2B wspierającego zarządzanie procesami biznesowymi oraz komunikację z partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-010/12-01

Tytuł projektu: Rozwój firmy ANG SDK poprzez wdrożenie zaawansowanego systemu B2B wspierającego zarządzanie procesami biznesowymi oraz komunikację z partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1366686.85

Wydatki kwalifikowalne: 1366686.85

Dofinansowanie: 684926.42

Dofinansowanie UE: 582187.45

Nazwa beneficjenta: ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych

NIP beneficjenta: 5252489115

Kod pocztowy: 02-942

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółdzielnia – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/13/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.08.02.00-14-014/08-01 Zintegrowane rozwiązanie B2B oparte na dwóch systemach Zeus i Westa.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-014/08-01

Tytuł projektu: Zintegrowane rozwiązanie B2B oparte na dwóch systemach Zeus i Westa.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 502860

Wydatki kwalifikowalne: 502860

Dofinansowanie: 261930

Dofinansowanie UE: 222640.5

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Usług Finansowych Jarmuła Radosław

NIP beneficjenta: 5681326572

Kod pocztowy: 02-796

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009


POIG.08.02.00-12-032/08-02 Wdrożenie innowacyjnego systemu elektronicznej wymiany danych typu business to business ERGO EDE (Electronic Data Exchange).

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-032/08-02

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu elektronicznej wymiany danych typu business to business ERGO EDE (Electronic Data Exchange).

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 969800

Wydatki kwalifikowalne: 749833.34

Dofinansowanie: 463591.67

Dofinansowanie UE: 394052.92

Nazwa beneficjenta: ERGO sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6792642549

Kod pocztowy: 30-702

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/12/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2009

Data zakończenia realizacji: 12/30/2010zus aktualnosci, ania wróbel instagram, pqg services sp z oo, podpisano, rp-7 a umowa zlecenie, tajlandii, umcs germanistyka, rektorat, ks. piotr glas życiorys wikipedia, santander 300 plus, spośród liczb naturalnych większych od 33 i mniejszych od 57, internacjonalizacja mśp, nie przygotowanie, pierwiastek stosowany do produkcji środków przeciw gryzoniom, przyczyny konfliktów między ludźmi, wykazać synonim, kali katowice, vii, prowadź, suche zagadki, 1cm3 ile to dm3…