Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-026/10-02 Wdrożenie systemu B2B. stanowiącego zautomatyzowaną platformę wymiany i zarządzania treściami multimedialnymi i metadanymi.

POIG.08.02.00-14-026/10-02 Wdrożenie systemu B2B. stanowiącego zautomatyzowaną platformę wymiany i zarządzania treściami multimedialnymi i metadanymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-026/10-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B. stanowiącego zautomatyzowaną platformę wymiany i zarządzania treściami multimedialnymi i metadanymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 2386200

Wydatki kwalifikowalne: 1840000

Dofinansowanie: 916000

Dofinansowanie UE: 778600

Nazwa beneficjenta: E-MUZYKA SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 5252283968

Kod pocztowy: 03-941

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 2/29/2012


POIG.08.02.00-14-016/08-04 System rezerwacyjny połączeń lotniczych dedykowany do obsługi firmowych podróży służbowych oraz sprzedaży detalicznej agencji turystycznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-016/08-04

Tytuł projektu: System rezerwacyjny połączeń lotniczych dedykowany do obsługi firmowych podróży służbowych oraz sprzedaży detalicznej agencji turystycznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 1230000

Wydatki kwalifikowalne: 830000

Dofinansowanie: 483454.54

Dofinansowanie UE: 410936.35

Nazwa beneficjenta: ESKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9481987199

Kod pocztowy: 26-600

Miejscowość: Radom

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/27/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/20/2008

Data zakończenia realizacji: 10/30/2009


POIG.08.02.00-12-200/09-05 Automatyzacja i usprawnienie sprzedaży usług telekomunikacyjnych poprzez zastosowanie platformy typu B2B.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-200/09-05

Tytuł projektu: Automatyzacja i usprawnienie sprzedaży usług telekomunikacyjnych poprzez zastosowanie platformy typu B2B.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 341039.46

Wydatki kwalifikowalne: 334489.46

Dofinansowanie: 253430.64

Dofinansowanie UE: 215416.04

Nazwa beneficjenta: MCONNECT JOANNA TETŁAK

NIP beneficjenta: 6831694132

Kod pocztowy: 31-503

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/18/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011


POIG.08.02.00-10-002/09-01 Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w firmie PECET

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-002/09-01

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w firmie PECET

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat sieradzki

Gmina: Sieradz – miasto

Wartość ogółem: 178200

Wydatki kwalifikowalne: 178200

Dofinansowanie: 109180

Dofinansowanie UE: 92803

Nazwa beneficjenta: Gajda Grzegorz PECET

NIP beneficjenta: 8271524452

Kod pocztowy: 98-200

Miejscowość: Sieradz

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat sieradzki

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010


POIG.08.02.00-06-011/11-00 Wdrożenie elektronicznego systemu klasy B2B scalającego procesy biznesowe w zakresie dostaw i sprzedaży towarów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-011/11-00

Tytuł projektu: Wdrożenie elektronicznego systemu klasy B2B scalającego procesy biznesowe w zakresie dostaw i sprzedaży towarów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 194450

Wydatki kwalifikowalne: 194450

Dofinansowanie: 109754.64

Dofinansowanie UE: 93291.44

Nazwa beneficjenta: CENTROFARB SPÓŁKA Z OOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5631848512

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013szlachta ukraińska nazwiska, kwiecień święta, perpektywy, salsy 2 warszawa, arp, elementy doliny rzecznej schemat, trans bus puławy, pzu moja polisa, desorpcja, jak zrobić spis treści word 2016, wielkie kłąmstewka, powsinska 64, kategoria pomocnicza w systematyce roślin, ocena opisowa praktykanta przykład, równowaga nasha przykład, pomoc przedsiębiorcom w czasie kryzysu, kurs spawacza poznań, c-55/94 gebhard, kurs ortodontyczny, unia zamyka granice, wymień priorytety polskiej polityki zagranicznej…