Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-018/14-00 Wdrożenie systemu B2B usprawniającego współpracę z odbiorcami w obszarze ofertowym. sprzedażowym i rozliczeniowym

POIG.08.02.00-14-018/14-00 Wdrożenie systemu B2B usprawniającego współpracę z odbiorcami w obszarze ofertowym. sprzedażowym i rozliczeniowym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-018/14-00

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B usprawniającego współpracę z odbiorcami w obszarze ofertowym. sprzedażowym i rozliczeniowym

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 873258

Wydatki kwalifikowalne: 873258

Dofinansowanie: 421909.85

Dofinansowanie UE: 358623.37

Nazwa beneficjenta: TIZ-IMPLEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 1131824802

Kod pocztowy: 01-473

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/8/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.08.02.00-12-162/12-02 Podniesienie efektywności sprzedaży oraz obsługi posprzedażnej poprzez usprawnienie procesów wymiany handlowej w relacjach B2B.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-162/12-02

Tytuł projektu: Podniesienie efektywności sprzedaży oraz obsługi posprzedażnej poprzez usprawnienie procesów wymiany handlowej w relacjach B2B.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 906170

Wydatki kwalifikowalne: 906170

Dofinansowanie: 634319

Dofinansowanie UE: 539171.15

Nazwa beneficjenta: KR SYSTEMY INFROMATYCZNE S.C. PIOTR GADZINA. WOJCIECH KACZMARCZYK. DAWID KLIMAK

NIP beneficjenta: 6762349715

Kod pocztowy: 31-128

Miejscowość: KRAKÓW

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/23/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.08.02.00-12-025/14-02 Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą GRUPA IK. a partnerami biznesowymi firmy.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-025/14-02

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą GRUPA IK. a partnerami biznesowymi firmy.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 98110

Wydatki kwalifikowalne: 98110

Dofinansowanie: 68677

Dofinansowanie UE: 58375.45

Nazwa beneficjenta: GRUPA IK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6793070782

Kod pocztowy: 30-552

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/25/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-12-138/14-00 Wdrożenie systemu B2B usprawniającego procesy biznesowe realizowane ze strategicznymi partnerami z branży filmowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-138/14-00

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B usprawniającego procesy biznesowe realizowane ze strategicznymi partnerami z branży filmowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 484093.48

Wydatki kwalifikowalne: 484093.48

Dofinansowanie: 338865.43

Dofinansowanie UE: 288035.61

Nazwa beneficjenta: STARS IMPRESARIAT FILMOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6762285895

Kod pocztowy: 31-056

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/27/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.02.00-12-146/09-02 Budowa platformy teleinformatycznej współpracujących przedsiębiorstw: SEZAM. ELSTOP. ELZA.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-146/09-02

Tytuł projektu: Budowa platformy teleinformatycznej współpracujących przedsiębiorstw: SEZAM. ELSTOP. ELZA.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowosądecki

Gmina: Nawojowa

Wartość ogółem: 455060

Wydatki kwalifikowalne: 449360

Dofinansowanie: 263166

Dofinansowanie UE: 223691.1

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Usługowe SEZAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7342543233

Kod pocztowy: 33-335

Miejscowość: Nawojowa

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowosądecki

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


POIG.08.02.00-12-048/12-04 Wdrożenie systemu B2B w firmie STERNET Sp. z o.o. w celu zapewnienia elektronicznej wymiany danych z partnerami biznesowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-048/12-04

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w firmie STERNET Sp. z o.o. w celu zapewnienia elektronicznej wymiany danych z partnerami biznesowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Tarnów

Gmina: M. Tarnów

Wartość ogółem: 725000

Wydatki kwalifikowalne: 725000

Dofinansowanie: 508250

Dofinansowanie UE: 432012.5

Nazwa beneficjenta: STERNET Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6792658591

Kod pocztowy: 33-101

Miejscowość: Tarnów

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Tarnów

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/10/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013stan koronawirus, afektywny, andrzej wchodzisz, darmowy kurs księgowości online, zus 2019, frezarka schemat, wprowadzenie statutu organicznego przyczyny i skutki, galeria chełmska, sala sądowa, rajzer, kotler marketing chomikuj, naviexpert licencja chomikuj, technopark kielce, majzel, mateusz morawiecki twitter, 2 maj, wypłata emerytury po śmierci ustawa…