Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-016/10-00 Wdrożenie GAP Portal – platformy automatyzującej wymianę danych pomiędzy partnerami GAU Polska.

POIG.08.02.00-14-016/10-00 Wdrożenie GAP Portal – platformy automatyzującej wymianę danych pomiędzy partnerami GAU Polska.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-016/10-00

Tytuł projektu: Wdrożenie GAP Portal – platformy automatyzującej wymianę danych pomiędzy partnerami GAU Polska.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 137470

Wydatki kwalifikowalne: 131470

Dofinansowanie: 65769.5

Dofinansowanie UE: 55904.08

Nazwa beneficjenta: Group Auto Union Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5213026322

Kod pocztowy: 02-001

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/1/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/20/2012


POIG.08.01.00-30-249/13-03 Przygotowanie platformy internetowej umożliwiającej wymianę opinii między osobami (znajomymi) na temat usług oraz usługodawców.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-30-249/13-03

Tytuł projektu: Przygotowanie platformy internetowej umożliwiającej wymianę opinii między osobami (znajomymi) na temat usług oraz usługodawców.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 93487.8

Wydatki kwalifikowalne: 93487.8

Dofinansowanie: 79464.63

Dofinansowanie UE: 67544.93

Nazwa beneficjenta: Maciej Pieszała

NIP beneficjenta: 7822386064

Kod pocztowy: 61-749

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015


POIG.08.02.00-12-117/11-04 Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w firmie CentroClima i firmach partnerskich. upraszczającego realizację procesów biznesowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-117/11-04

Tytuł projektu: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w firmie CentroClima i firmach partnerskich. upraszczającego realizację procesów biznesowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 529200

Wydatki kwalifikowalne: 529200

Dofinansowanie: 370440

Dofinansowanie UE: 314874

Nazwa beneficjenta: CentroClima Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6772295984

Kod pocztowy: 30-010

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013


POIG.08.02.00-12-130/10-03 Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji procesu ofertowania. zamówień i rozliczeń dla UNIMA S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-130/10-03

Tytuł projektu: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji procesu ofertowania. zamówień i rozliczeń dla UNIMA S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 596500

Wydatki kwalifikowalne: 596500

Dofinansowanie: 354900

Dofinansowanie UE: 301665

Nazwa beneficjenta: Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

NIP beneficjenta: 6772087174

Kod pocztowy: 31-866

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/10/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012


POIG.08.02.00-12-125/09-01 Wdrażanie elektronicznego systemu służącego kontaktom biznesowym w handlu elektronicznym firmy handlowo-usługowej VMP

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-125/09-01

Tytuł projektu: Wdrażanie elektronicznego systemu służącego kontaktom biznesowym w handlu elektronicznym firmy handlowo-usługowej VMP

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 158200

Wydatki kwalifikowalne: 158200

Dofinansowanie: 111340

Dofinansowanie UE: 94639

Nazwa beneficjenta: Firma handlowo-usługowa VMP GROCHOWSKI PIOTR MAREK

NIP beneficjenta: 6792651689

Kod pocztowy: 30-612

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/19/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/7/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.08.02.00-14-009/08-04 System Integracji Informatycznej ELMEGA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-009/08-04

Tytuł projektu: System Integracji Informatycznej ELMEGA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 51707.9

Wydatki kwalifikowalne: 42295

Dofinansowanie: 23157.5

Dofinansowanie UE: 19683.88

Nazwa beneficjenta: Konsorcjum Hurtowni Elektrycznych ELMEGA spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 5242489740

Kod pocztowy: 03-237

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/17/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/3/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010



pwsz walcz, studia podyplomowe autyzm online, współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej pdf, trycholog gdansk, paszkowski, statystyczne vademecum samorządowca 2015, opis kompetencji, demed mikołów, canva.com, waluta w bangkoku, rachunkowość wykłady, tlenek azotu 3, ewa curie, rekrutacja pracowników it, ig nobel 2019, okowoko, rckik, drzwiami w twarz, csv group poznań opinie, f], układ scalony krzyżówka, tomala, stypendiów, wniosek o umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy, badamy siły napięcia powierzchniowego, umcs…