Mazowieckie,  Powiat m. Radom,  Radom

POIG.08.02.00-14-016/08-04 System rezerwacyjny połączeń lotniczych dedykowany do obsługi firmowych podróży służbowych oraz sprzedaży detalicznej agencji turystycznych.

POIG.08.02.00-14-016/08-04 System rezerwacyjny połączeń lotniczych dedykowany do obsługi firmowych podróży służbowych oraz sprzedaży detalicznej agencji turystycznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-016/08-04

Tytuł projektu: System rezerwacyjny połączeń lotniczych dedykowany do obsługi firmowych podróży służbowych oraz sprzedaży detalicznej agencji turystycznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 1230000

Wydatki kwalifikowalne: 830000

Dofinansowanie: 483454.54

Dofinansowanie UE: 410936.35

Nazwa beneficjenta: ESKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9481987199

Kod pocztowy: 26-600

Miejscowość: Radom

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/27/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/20/2008

Data zakończenia realizacji: 10/30/2009


POIG.08.02.00-12-175/13-01 Platforma B2B realizująca procesy biznesowe pomiędzy INSAP Sp. z o.o.. a jej dostawcami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-175/13-01

Tytuł projektu: Platforma B2B realizująca procesy biznesowe pomiędzy INSAP Sp. z o.o.. a jej dostawcami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 324260

Wydatki kwalifikowalne: 324260

Dofinansowanie: 226982

Dofinansowanie UE: 192934.7

Nazwa beneficjenta: INSAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9451757402

Kod pocztowy: 31-444

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015op. cit, metanarracja, zaświadczenie o odbywaniu studiów, błędni rycerze, liczebność próby badawczej, zespół downa praca licencjacka chomikuj, parp bip, modelka stóp, kadr 2014, pośrednictwo handlowe definicja, bohater literacki który musiał dokonać wyboru w trudnej sytuacji, otwarty system źródeł prawa, hierarchia wartości ćwiczenia, szukaj pracy…