Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-015/14-01 Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w obszarze komunikacji z partnerami

POIG.08.02.00-14-015/14-01 Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w obszarze komunikacji z partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-015/14-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w obszarze komunikacji z partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1150000

Wydatki kwalifikowalne: 1150000

Dofinansowanie: 400933.53

Dofinansowanie UE: 340793.5

Nazwa beneficjenta: Granna Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5252180783

Kod pocztowy: 03-788

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/25/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


POIG.08.02.00-14-006/13-02 Zakup i wdrożenie systemu B2B warunkującego realizacje procesów biznesowych w modelu konsygnacyjnym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-006/13-02

Tytuł projektu: Zakup i wdrożenie systemu B2B warunkującego realizacje procesów biznesowych w modelu konsygnacyjnym

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1140877.99

Wydatki kwalifikowalne: 1140877.99

Dofinansowanie: 798614.59

Dofinansowanie UE: 678822.4

Nazwa beneficjenta: „MONOLITH VIDEO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5252123756

Kod pocztowy: 01-830

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/9/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 5/7/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.08.02.00-12-093/11-06 Podniesienie efektywności biznesowej GD&K Sp. z o.o. poprzez automatyzację wymiany informacji zewnętrznej z kontrahentami oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-093/11-06

Tytuł projektu: Podniesienie efektywności biznesowej GD&K Sp. z o.o. poprzez automatyzację wymiany informacji zewnętrznej z kontrahentami oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 702675.53

Wydatki kwalifikowalne: 702675.53

Dofinansowanie: 491872.87

Dofinansowanie UE: 418091.93

Nazwa beneficjenta: GD&K CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6762030913

Kod pocztowy: 31-545

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


POIG.08.02.00-10-006/12-01 Opracowanie platformy B2B w celu zwiększenia efektywności serwisu Travelzone

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-006/12-01

Tytuł projektu: Opracowanie platformy B2B w celu zwiększenia efektywności serwisu Travelzone

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Skawina

Wartość ogółem: 278250

Wydatki kwalifikowalne: 278250

Dofinansowanie: 192737.5

Dofinansowanie UE: 163826.88

Nazwa beneficjenta: „TRAVELZONE” Katzrzyna Łuczak

NIP beneficjenta: 7752190857

Kod pocztowy: 99-300

Miejscowość: Kutno

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat kutnowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013


POIG.08.02.00-12-014/08-04 System wymiany informacji podczas realizacji usług transportowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-014/08-04

Tytuł projektu: System wymiany informacji podczas realizacji usług transportowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Krzeszowice

Wartość ogółem: 212820

Wydatki kwalifikowalne: 171600

Dofinansowanie: 126210

Dofinansowanie UE: 107278.5

Nazwa beneficjenta: MDB Sp.z o.o.

NIP beneficjenta: 9442111623

Kod pocztowy: 32-031

Miejscowość: Gaj

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/10/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


POIG.08.02.00-04-012/14-00 Wdrożenie systemu B2B kluczem do wzrostu sprzedaży w firmie „DOKO”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-04-012/14-00

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B kluczem do wzrostu sprzedaży w firmie „DOKO”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki

Gmina: Brodnica – miasto

Wartość ogółem: 413530

Wydatki kwalifikowalne: 413530

Dofinansowanie: 289471

Dofinansowanie UE: 246050.35

Nazwa beneficjenta: „DOKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8741751560

Kod pocztowy: 87-300

Miejscowość: Brodnica

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/8/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.08.02.00-14-006/10-00 Wdrożenie systemu B2B automatyzującego współpracę z partnerami biznesowymi w zakresie elektronicznej akceptacji pracy do druku.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-006/10-00

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B automatyzującego współpracę z partnerami biznesowymi w zakresie elektronicznej akceptacji pracy do druku.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Gmina: Halinów

Wartość ogółem: 290704

Wydatki kwalifikowalne: 287624

Dofinansowanie: 115315.1

Dofinansowanie UE: 98017.83

Nazwa beneficjenta: ZAKŁADY GRAFICZNE TAURUS STANISŁAW ROSZKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 1181652970

Kod pocztowy: 05-074

Miejscowość: Halinów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/3/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/10/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/26/2010

Data zakończenia realizacji: 4/15/2011międzynarodowej, pożyczka dla przedsiębiorców tarcza, podkreśl cechy opisujące ludność chin, biolog, orzeczenie co to, meksyk prezentacja, matthias & maxime, energylandia koronawirus, wyjaśnij na czym polega zjawisko utraty żywności, dawna nazwa państwa ze stolicą w aszchabadzie, rodzaje patologii w organizacji, wpływy, agencja bridge, unia europejska praca, uregulowanie, tede z dziewczyną, strategie rozwoju przedsiębiorstwa rodzaje…