Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-013/12-01 Wdrożenie platformy B2B automatyzujacej wymianę danych pomiędzy systemami informatycznymi Grupy Traveligo i przedsiębiorstw współpracujących.

POIG.08.02.00-14-013/12-01 Wdrożenie platformy B2B automatyzujacej wymianę danych pomiędzy systemami informatycznymi Grupy Traveligo i przedsiębiorstw współpracujących.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-013/12-01

Tytuł projektu: Wdrożenie platformy B2B automatyzujacej wymianę danych pomiędzy systemami informatycznymi Grupy Traveligo i przedsiębiorstw współpracujących.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 960175

Wydatki kwalifikowalne: 960175

Dofinansowanie: 478587.5

Dofinansowanie UE: 406799.37

Nazwa beneficjenta: Grupa Traveligo Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1132457694

Kod pocztowy: 04-031

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/14/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014


POIG.08.02.00-12-149/12-02 Wdrożenie systemu B2B w Zakładzie Farmaceutycznym AMARA Sp. z o.o. w celu umożliwienia elektronicznej wymiany danych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-149/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w Zakładzie Farmaceutycznym AMARA Sp. z o.o. w celu umożliwienia elektronicznej wymiany danych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 488880

Wydatki kwalifikowalne: 345348

Dofinansowanie: 199918.8

Dofinansowanie UE: 169930.98

Nazwa beneficjenta: ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY „AMARA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6792681839

Kod pocztowy: 30-851

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/31/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013


POIG.08.02.00-12-032/11-01 Wdrożenie systemu B2B klasy CRM automatyzującego procesy biznesowe zachodzące między firmą AutoID i jej partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-032/11-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B klasy CRM automatyzującego procesy biznesowe zachodzące między firmą AutoID i jej partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 423360

Wydatki kwalifikowalne: 423360

Dofinansowanie: 288180

Dofinansowanie UE: 244953

Nazwa beneficjenta: „AUTOID POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 6792588301

Kod pocztowy: 31-353

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/15/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013sprzedaż netto w bilansie, mbank nip regon, choma, ogród botaniczny lublin, czy dyktatura jest lekarstwem na słabości demokracji, krs z 3, projekt della, wydział biologiczno rolniczy, protokół sip, maria skłodowska curie, kolega metodyka, ibrkk, rodzaje grup społecznych, zamzłom, mleko z klasą gry, trichloroetylen, stosunki międzynarodowe wrocław, outlook przypomnienie o spotkaniu, rok po angielsku, faktura przelewowa, kodyfikacja, prawo konkurencji ue, o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych…