Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-009/13-02 Zarządzanie paczkami w prywatnej chmurze obliczeniowej innowacyjny system B2B przyjmujący postać usługi w modelu SaaS

POIG.08.02.00-14-009/13-02 Zarządzanie paczkami w prywatnej chmurze obliczeniowej innowacyjny system B2B przyjmujący postać usługi w modelu SaaS

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-009/13-02

Tytuł projektu: Zarządzanie paczkami w prywatnej chmurze obliczeniowej innowacyjny system B2B przyjmujący postać usługi w modelu SaaS

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1125400

Wydatki kwalifikowalne: 1125400

Dofinansowanie: 787780

Dofinansowanie UE: 669613

Nazwa beneficjenta: Dazumi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5213461265

Kod pocztowy: 02-022

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/18/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


POIG.08.02.00-06-034/14-03 Automatyzacja procesów biznesowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-034/14-03

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 321800

Wydatki kwalifikowalne: 321800

Dofinansowanie: 225260

Dofinansowanie UE: 191471

Nazwa beneficjenta: Centrum Usług Marketingowo – Szkoleniowych „iKnow.pl” Michał Czelej

NIP beneficjenta: 7132303971

Kod pocztowy: 21-040

Miejscowość: Świdnik

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski / Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/21/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.02.00-14-009/13-02 Zarządzanie paczkami w prywatnej chmurze obliczeniowej innowacyjny system B2B przyjmujący postać usługi w modelu SaaS

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-009/13-02

Tytuł projektu: Zarządzanie paczkami w prywatnej chmurze obliczeniowej innowacyjny system B2B przyjmujący postać usługi w modelu SaaS

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1125400

Wydatki kwalifikowalne: 1125400

Dofinansowanie: 787780

Dofinansowanie UE: 669613

Nazwa beneficjenta: Dazumi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5213461265

Kod pocztowy: 02-022

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/18/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014osiągnięcie wieku emerytalnego a dalsza praca, intertekstualność, stowarzyszenie księgowych częstochowa, jak poznać ludzi z zagranicy przez internet, mikołów mokre ogród botaniczny, bukal, kurs euro promes, irracjonalne myślenie, fast forward, www.akademiaparp.gov.pl szkolenia, odmiana nazwisk rosyjskich, ubezpieczenie zus, najbliższą, energia swobodna, sweet decor tarnowskie góry, zabezpieczenie społeczne definicja, kontroling, krajowe centrum pracy, polityka monetarna banku centralnego, wsksim w toruniu, kelm, amazon hub rejestracja…