Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-009/08-04 System Integracji Informatycznej ELMEGA

POIG.08.02.00-14-009/08-04 System Integracji Informatycznej ELMEGA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-009/08-04

Tytuł projektu: System Integracji Informatycznej ELMEGA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 103415.8

Wydatki kwalifikowalne: 84590

Dofinansowanie: 46315

Dofinansowanie UE: 39367.75

Nazwa beneficjenta: Konsorcjum Hurtowni Elektrycznych ELMEGA spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 5242489740

Kod pocztowy: 03-237

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/17/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/3/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


POIG.08.02.00-14-003/13-01 ISOQAR B2B – platforma automatyzująca procesy związane z audytowaniem.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-003/13-01

Tytuł projektu: ISOQAR B2B – platforma automatyzująca procesy związane z audytowaniem.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 441000

Wydatki kwalifikowalne: 441000

Dofinansowanie: 220500

Dofinansowanie UE: 187425

Nazwa beneficjenta: „ISOQAR CEE” sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9512091016

Kod pocztowy: 02-796

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/15/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014


POIG.08.02.00-14-002/11-04 Automatyzacja procesów biznesowych w firmie e-Telko Sp. z o.o. w kontaktach z partnerami biznesowymi w zakresie obrotu ruchem telekomunikacyjnym.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-002/11-04

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych w firmie e-Telko Sp. z o.o. w kontaktach z partnerami biznesowymi w zakresie obrotu ruchem telekomunikacyjnym.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 2145960

Wydatki kwalifikowalne: 2145960

Dofinansowanie: 864591

Dofinansowanie UE: 734902.35

Nazwa beneficjenta: Tele-Equipment SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7811705904

Kod pocztowy: 00-893

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/26/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/1/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013dziennikarstwo i komunikacja społeczna, opinie o filmie polityka, cele operacyjne, r/r skrót, przegroda strukturalna archicad, koniec 1 semestru 2019, co to jest erasmus, mozliwosci, puławska bis aktualności, ryzyko w projekcie, lublin meteo, mr mózgu, półparada jazda konna, radio dwóch serc, kurs kroju i szycia rozpoczęło 200 osób, warunek samohamowności gwintu, rodzaje wyksztalcenia, targi muzyczne 2017, dni kariery poznan, info vod, you tube aleksandra, dwuinstancyjność, metoda pracy grupowej…