Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-008/14-01 Usprawnienie świadczenia usług księgowych Partnerom biznesowym przez firmę E-TAX z Warszawy.

POIG.08.02.00-14-008/14-01 Usprawnienie świadczenia usług księgowych Partnerom biznesowym przez firmę E-TAX z Warszawy.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-008/14-01

Tytuł projektu: Usprawnienie świadczenia usług księgowych Partnerom biznesowym przez firmę E-TAX z Warszawy.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 200000

Wydatki kwalifikowalne: 200000

Dofinansowanie: 140000

Dofinansowanie UE: 119000

Nazwa beneficjenta: E-TAX Przemysław Bryła

NIP beneficjenta: 8641571781

Kod pocztowy: 02-495

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/13/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-12-116/10-01 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami kompleksowej obsługi klientów firmy Intelkad.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-116/10-01

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami kompleksowej obsługi klientów firmy Intelkad.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 488000

Wydatki kwalifikowalne: 400000

Dofinansowanie: 280000

Dofinansowanie UE: 238000

Nazwa beneficjenta: Paweł Masełko MC2

NIP beneficjenta: 6792466561

Kod pocztowy: 30-611

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/7/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/14/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/29/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012


POIG.08.02.00-12-066/13-01 Wdrożenie systemu klasy B2B do kompleksowego wsparcia procesów biznesowych w relacjach z klientami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-066/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B do kompleksowego wsparcia procesów biznesowych w relacjach z klientami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 341390

Wydatki kwalifikowalne: 341390

Dofinansowanie: 241313

Dofinansowanie UE: 205116.05

Nazwa beneficjenta: Centrum Kompetencyjne ERP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6793081320

Kod pocztowy: 30-614

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/11/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/22/2013

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015


POIG.08.02.00-12-116/13-00 „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami”.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-116/13-00

Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami”.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 306500

Wydatki kwalifikowalne: 306500

Dofinansowanie: 214550

Dofinansowanie UE: 182367.5

Nazwa beneficjenta: ANDRZEJ MAMICA KRAKPRINT.PL

NIP beneficjenta: 6762177912

Kod pocztowy: 30-382

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/28/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014


POIG.08.02.00-12-093/11-06 Podniesienie efektywności biznesowej GD&K Sp. z o.o. poprzez automatyzację wymiany informacji zewnętrznej z kontrahentami oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-093/11-06

Tytuł projektu: Podniesienie efektywności biznesowej GD&K Sp. z o.o. poprzez automatyzację wymiany informacji zewnętrznej z kontrahentami oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 702675.53

Wydatki kwalifikowalne: 702675.53

Dofinansowanie: 491872.87

Dofinansowanie UE: 418091.93

Nazwa beneficjenta: GD&K CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6762030913

Kod pocztowy: 31-545

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


POIG.08.02.00-14-007/10-04 Wdrożenie systemu elektronicznego typu B2B w firmach: PPHU Tomasz Gibowski. Inter-Cars S.A.. Toyota Włochy Sp.J.. Toyota Radość Sp.J.. Audi Rowiński-Wajdemajer Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-007/10-04

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu elektronicznego typu B2B w firmach: PPHU Tomasz Gibowski. Inter-Cars S.A.. Toyota Włochy Sp.J.. Toyota Radość Sp.J.. Audi Rowiński-Wajdemajer Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Gmina: Piaseczno

Wartość ogółem: 434333.33

Wydatki kwalifikowalne: 418333.33

Dofinansowanie: 209983.33

Dofinansowanie UE: 178485.83

Nazwa beneficjenta: OCM Tomasz Gibowski Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 5322041473

Kod pocztowy: 05-430

Miejscowość: Pogorzel

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2013rozwiązanie umowy zlecenia za porozumieniem stron, pamiec o tych co odeszli, podziękowanie za wieloletnią współpracę, pozycja supinacyjna, normy elektryczne 2019, klin fizyka, iii czp 130/94, proces zaopatrzenia, koronowirus slask, prawo finansowe umcs, angielski a2 zakres, turcja grecja, urząd statystyczny częstochowa, ustawa o prawach konsumenta zwrot towaru, wyniki le, do kiedy płatność vat, wyjaśnij dlaczego po wyborach z 1932, procesy integracyjne w europie, technologi…