Mazowieckie,  Powiat węgrowski,  Wegrów

POIG.08.02.00-14-008/08-00 B2B dla VMI SCM – biznes elektroniczny źródłem generacji przychodów i ograniczania kosztów w relacjach kooperacyjnych

POIG.08.02.00-14-008/08-00 B2B dla VMI SCM – biznes elektroniczny źródłem generacji przychodów i ograniczania kosztów w relacjach kooperacyjnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-008/08-00

Tytuł projektu: B2B dla VMI SCM – biznes elektroniczny źródłem generacji przychodów i ograniczania kosztów w relacjach kooperacyjnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat węgrowski

Gmina: Węgrów

Wartość ogółem: 1916620

Wydatki kwalifikowalne: 1571000

Dofinansowanie: 785850

Dofinansowanie UE: 667972.5

Nazwa beneficjenta: Addit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8241002542

Kod pocztowy: 07-100

Miejscowość: Węgrów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat węgrowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/12/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011


POIG.08.02.00-12-091/11-02 Wdrożenie aplikacji B2B integrującej systemy informatyczne w celu elektronicznej wymiany danych i informacji w procesach świadczenia usług rachunkowych. kadr i płac przez firmę CDB na rzecz integrowanych Partnerów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-091/11-02

Tytuł projektu: Wdrożenie aplikacji B2B integrującej systemy informatyczne w celu elektronicznej wymiany danych i informacji w procesach świadczenia usług rachunkowych. kadr i płac przez firmę CDB na rzecz integrowanych Partnerów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 300400

Wydatki kwalifikowalne: 299000

Dofinansowanie: 206450

Dofinansowanie UE: 175482.5

Nazwa beneficjenta: Centrum Doradztwa Biznesowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5252280504

Kod pocztowy: 00-302

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/9/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/17/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/5/2012

Data zakończenia realizacji: 10/31/2013


POIG.08.02.00-10-035/14-02 Wdrożenie usługi elektronicznej efektywnego zarządzania zasobami środków trwałych i WNiP w przedsiębiorstwie w formule SaaS

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-035/14-02

Tytuł projektu: Wdrożenie usługi elektronicznej efektywnego zarządzania zasobami środków trwałych i WNiP w przedsiębiorstwie w formule SaaS

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łowicki

Gmina: Łowicz

Wartość ogółem: 498050

Wydatki kwalifikowalne: 457750

Dofinansowanie: 320425

Dofinansowanie UE: 272361.25

Nazwa beneficjenta: „RHB13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

NIP beneficjenta: 8311507981

Kod pocztowy: 99-400

Miejscowość: Łowicz

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łowicki

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/14/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/23/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015artykuł 160 kk, negocjacje przykłady z życia, saryusz wolska, witold rewera, www pl wiadomosci, noz, matej bel university, przygoda w paryzu, intuicjonizm, michałkow, długi po zmarłej osobie przedawnienie, profilowania, strategia zarządzania ryzykiem, studia licencjackie po angielsku, lekooporność, rpo świętokrzyskie harmonogram 2017, eurazja mapa fizyczna, cezary kaźmierczak, otwock wydarzenia, władcze formy działania administracji publicznej, poczatek islamu, celebryta…