Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-007/11-01 Opracowanie i wdrożenie systemu klasy B2B integrującego pracesy biznesowe firmy Drukarnia w Oficynie w obrębie zamówień i realizacji usług. w celu elektronicznej wymiany danych i informacji.

POIG.08.02.00-14-007/11-01 Opracowanie i wdrożenie systemu klasy B2B integrującego pracesy biznesowe firmy Drukarnia w Oficynie w obrębie zamówień i realizacji usług. w celu elektronicznej wymiany danych i informacji.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-007/11-01

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie systemu klasy B2B integrującego pracesy biznesowe firmy Drukarnia w Oficynie w obrębie zamówień i realizacji usług. w celu elektronicznej wymiany danych i informacji.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 962990

Wydatki kwalifikowalne: 783000

Dofinansowanie: 390000

Dofinansowanie UE: 331500

Nazwa beneficjenta: „DRUKARNIA W OFICYNIE” TRZECIECKI SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 5260157830

Kod pocztowy: 00-062

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/11/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/25/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


POIG.08.02.00-12-016/14-02 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-016/14-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Wielka Wieś

Wartość ogółem: 364500

Wydatki kwalifikowalne: 364500

Dofinansowanie: 246435.6

Dofinansowanie UE: 209470.26

Nazwa beneficjenta: VTS PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5130234383

Kod pocztowy: 32-085

Miejscowość: MODLNICA

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/6/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/19/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/12/2015najlepsze polskie startupy, tablica ogłoszenia, umcs lublin studia podyplomowe, pochodna funkcji wykładniczej, zalfon, siła dośrodkowa wzór, placement test, upoważnienie do złożenia wniosku, polomarket giebnia, blepharoplastyka, zakaz pauliego, kasper kijewski facebook, młocka, tarcza pozyczka, art 51 knz…