Mazowieckie,  Piaseczno,  Powiat piaseczyński / Powiat sochaczewski

POIG.08.02.00-14-005/14-01 Automatyzacja procesów audytorskich dla optymalizacji zużycia mediów energetycznych – dedykowana aplikacja SOFTWARE ENERGY METERING

POIG.08.02.00-14-005/14-01 Automatyzacja procesów audytorskich dla optymalizacji zużycia mediów energetycznych – dedykowana aplikacja SOFTWARE ENERGY METERING

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-005/14-01

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów audytorskich dla optymalizacji zużycia mediów energetycznych – dedykowana aplikacja SOFTWARE ENERGY METERING

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Gmina: Piaseczno

Wartość ogółem: 861440

Wydatki kwalifikowalne: 861440

Dofinansowanie: 603008

Dofinansowanie UE: 512556.8

Nazwa beneficjenta: „LEVEL ECO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5223001654

Kod pocztowy: 05-500

Miejscowość: Piaseczno

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński / Powiat sochaczewski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/2/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/16/2014

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.08.02.00-12-236/13-03 Wprowadzenie automatyzacji współpracy w zakresie świadczenia nowej usługi e-skipass pomiędzy E-skipass.pl Sp. z o. o. a partnerami biznesowymi w

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-236/13-03

Tytuł projektu: Wprowadzenie automatyzacji współpracy w zakresie świadczenia nowej usługi e-skipass pomiędzy E-skipass.pl Sp. z o. o. a partnerami biznesowymi w

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Krzeszowice

Wartość ogółem: 1346000

Wydatki kwalifikowalne: 1346000

Dofinansowanie: 925700

Dofinansowanie UE: 786845

Nazwa beneficjenta: E-skipass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5130235158

Kod pocztowy: 32-065

Miejscowość: Nawojowa Góra

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/22/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/8/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.02.00-12-091/11-02 Wdrożenie aplikacji B2B integrującej systemy informatyczne w celu elektronicznej wymiany danych i informacji w procesach świadczenia usług rachunkowych. kadr i płac przez firmę CDB na rzecz integrowanych Partnerów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-091/11-02

Tytuł projektu: Wdrożenie aplikacji B2B integrującej systemy informatyczne w celu elektronicznej wymiany danych i informacji w procesach świadczenia usług rachunkowych. kadr i płac przez firmę CDB na rzecz integrowanych Partnerów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 300400

Wydatki kwalifikowalne: 299000

Dofinansowanie: 206450

Dofinansowanie UE: 175482.5

Nazwa beneficjenta: Centrum Doradztwa Biznesowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5252280504

Kod pocztowy: 00-302

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/9/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/17/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/5/2012

Data zakończenia realizacji: 10/31/2013


POIG.08.02.00-06-014/13-01 Budowa systemu automatycznej wymiany danych w firmie Dachpol w celu polepszenia współpracy z kontrahentami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-014/13-01

Tytuł projektu: Budowa systemu automatycznej wymiany danych w firmie Dachpol w celu polepszenia współpracy z kontrahentami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość

Gmina: M. Zamość

Wartość ogółem: 357740

Wydatki kwalifikowalne: 335260

Dofinansowanie: 234682

Dofinansowanie UE: 199479.7

Nazwa beneficjenta: DACHPOL IRENEUSZ ARONOWSKI. MARIUSZ BERGIEL SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 9222257454

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: Zamość

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/29/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014


POIG.08.02.00-10-092/14-00 Zakup systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe związane z tworzeniem e-szkoleń

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-092/14-00

Tytuł projektu: Zakup systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe związane z tworzeniem e-szkoleń

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 908000

Wydatki kwalifikowalne: 821000

Dofinansowanie: 574700

Dofinansowanie UE: 488495

Nazwa beneficjenta: Gromar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7251636609

Kod pocztowy: 93-305

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.02.00-12-106/14-00 Wdrożenie systemu B2B w celu zautomatyzowania procesów biznesowych firmy ASKEN z partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-106/14-00

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu zautomatyzowania procesów biznesowych firmy ASKEN z partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 353390

Wydatki kwalifikowalne: 353390

Dofinansowanie: 245123

Dofinansowanie UE: 208354.55

Nazwa beneficjenta: Asken Mirosław Cioś. Waldemar Kwinta Spółka Cywilna

NIP beneficjenta: 9451612402

Kod pocztowy: 31-267

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-10-036/09-00 Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego prowadzenie biznesu elektronicznego B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-036/09-00

Tytuł projektu: Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego prowadzenie biznesu elektronicznego B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 108200

Wydatki kwalifikowalne: 108200

Dofinansowanie: 74940

Dofinansowanie UE: 63699

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMA-RK Iwona Kobalczyk. Elżbieta Rasińska. Henryk Kobalczyk. Grzegorz Rasiński sp.j.

NIP beneficjenta: 7250017175

Kod pocztowy: 94-104

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/12/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010urlop dla poratowania zdrowia, przymioty, handlowanie, gospodarka ii rzeczypospolitej prezentacja, przepisy covid 19, tarcza antykryzysowa samozatrudnieni, polska tempo wzrostu liczby ludności, czelej, jantar osrodek, 13 lo kraków opinie, wymień wspomniane w artykule stereotypy dotyczące polski i polaków, relacje w biznesie, jerzy dobrowolski, wojciech has…