Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-276/12-06 Implementacja systemu B2B w firmie Bevendi Consulting i w przedsiębiorstwach partnerskich

POIG.08.02.00-12-276/12-06 Implementacja systemu B2B w firmie Bevendi Consulting i w przedsiębiorstwach partnerskich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-276/12-06

Tytuł projektu: Implementacja systemu B2B w firmie Bevendi Consulting i w przedsiębiorstwach partnerskich

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 139900

Wydatki kwalifikowalne: 139900

Dofinansowanie: 94230

Dofinansowanie UE: 80095.5

Nazwa beneficjenta: Tomasz Widerski Bevendi Consulting

NIP beneficjenta: 6751205823

Kod pocztowy: 31-534

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/1/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/24/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.08.02.00-06-021/13-03 Automatyzacja procesów biznesowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-021/13-03

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 266120

Wydatki kwalifikowalne: 266120

Dofinansowanie: 181234

Dofinansowanie UE: 154048.9

Nazwa beneficjenta: AUTO-REMONT-LIPERT INŻ. KRZYSZTOF LIPERT

NIP beneficjenta: 7120068234

Kod pocztowy: 20-509

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/2/2014


POIG.08.02.00-04-067/13-01 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-04-067/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 222547.21

Wydatki kwalifikowalne: 200620.98

Dofinansowanie: 140434.68

Dofinansowanie UE: 119369.47

Nazwa beneficjenta: GEOTECHNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8792258295

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/31/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.08.02.00-12-174/09-01 Budowa platformy wymiany danych Oddzwoń pomiędzy systemem firmy Oddzwoń.pl a systemami Partnerów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-174/09-01

Tytuł projektu: Budowa platformy wymiany danych Oddzwoń pomiędzy systemem firmy Oddzwoń.pl a systemami Partnerów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 1265450

Wydatki kwalifikowalne: 1226450

Dofinansowanie: 923365

Dofinansowanie UE: 784860.25

Nazwa beneficjenta: ODDZWOŃ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9452096902

Kod pocztowy: 31-261

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/29/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


POIG.08.02.00-12-117/11-04 Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w firmie CentroClima i firmach partnerskich. upraszczającego realizację procesów biznesowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-117/11-04

Tytuł projektu: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w firmie CentroClima i firmach partnerskich. upraszczającego realizację procesów biznesowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 529200

Wydatki kwalifikowalne: 529200

Dofinansowanie: 370440

Dofinansowanie UE: 314874

Nazwa beneficjenta: CentroClima Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6772295984

Kod pocztowy: 30-010

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013ważna umowa międzynarodowa, wpdlazielonych, procter and gamble, linki, saxon.waw.pl, ceta, odstąpienie od umowy kupna samochodu bez podania przyczyny, intercars.com.pl, lalka prus, które szyfrowanie stosowane w sieciach bezprzewodowych, jest najmniej odporne na łamanie haseł?, rejestracja online, bazie usług rozwojowych, wydzial humanistyczny koszalin, gus sp3, pedagogika korekcyjna, łuk podniebienny, umcs prawo, epbio, rządy po, tomasz ziętek instagram, regulamin ochrony danych osobowych, certyfikowane materiały odniesienia, komórki hep-2, co to twarda spacja, zamosc galeria…