Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-258/12-07 Implementacja systemu B2B w firmie Marek Cieśla Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich

POIG.08.02.00-12-258/12-07 Implementacja systemu B2B w firmie Marek Cieśla Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-258/12-07

Tytuł projektu: Implementacja systemu B2B w firmie Marek Cieśla Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 275200

Wydatki kwalifikowalne: 275200

Dofinansowanie: 187740

Dofinansowanie UE: 159579

Nazwa beneficjenta: Marek Cieśla Lancelot

NIP beneficjenta: 6442874704

Kod pocztowy: 30-427

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/16/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/17/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.02.00-12-187/09-02 System raportowania i wymiany danych NITRO

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-187/09-02

Tytuł projektu: System raportowania i wymiany danych NITRO

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 289450

Wydatki kwalifikowalne: 261450

Dofinansowanie: 207007.5

Dofinansowanie UE: 175956.37

Nazwa beneficjenta: PLATFORMA ROZRYWKI MOBILNEJ NITRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6772218794

Kod pocztowy: 31-525

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/26/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011kurs intendenta, twoja na zawsze odc 26 streszczenie, romeo i romeo, zajęcia arteterapeutyczne, kloszard wikipedia, wp poczta pl logowanie mobilne, giełda ang, baza usług rozwojowych operatorzy, karaimi, kursów, miasto nad mleczną krzyżówka, na wskutek, art 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztorysowanie podręcznik, zarząd komisaryczny definicja, ajd apd, uniwersytet śląski katowice, gil głos, która skala jest większa, zadanie pl uczymy się w grupie…