Małopolskie,  Myślenice,  Powiat myślenicki

POIG.08.02.00-12-241/13-03 Wdrożenie internetowego systemu B2B automatyzującego proces ofertowania i realizacji zamówień.

POIG.08.02.00-12-241/13-03 Wdrożenie internetowego systemu B2B automatyzującego proces ofertowania i realizacji zamówień.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-241/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu B2B automatyzującego proces ofertowania i realizacji zamówień.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat myślenicki

Gmina: Myślenice

Wartość ogółem: 1605585

Wydatki kwalifikowalne: 1605585

Dofinansowanie: 1114649.95

Dofinansowanie UE: 947452.45

Nazwa beneficjenta: WIDO-PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6761008998

Kod pocztowy: 32-400

Miejscowość: Myślenice

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat myślenicki

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/31/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-12-187/09-02 System raportowania i wymiany danych NITRO

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-187/09-02

Tytuł projektu: System raportowania i wymiany danych NITRO

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 289450

Wydatki kwalifikowalne: 261450

Dofinansowanie: 207007.5

Dofinansowanie UE: 175956.37

Nazwa beneficjenta: PLATFORMA ROZRYWKI MOBILNEJ NITRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6772218794

Kod pocztowy: 31-525

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/26/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.08.02.00-10-033/09-02 Wdrożenie infrastruktury informatycznej umożliwiającej prowadzenie procesów biznesowych w formie automatycznej wymiany danych finansowo-księgowych drogą elektroniczną pomiędzy podmiotami współpracującymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-033/09-02

Tytuł projektu: Wdrożenie infrastruktury informatycznej umożliwiającej prowadzenie procesów biznesowych w formie automatycznej wymiany danych finansowo-księgowych drogą elektroniczną pomiędzy podmiotami współpracującymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Piotrków Trybunalski

Gmina: M. Piotrków Trybunalski

Wartość ogółem: 110000

Wydatki kwalifikowalne: 110000

Dofinansowanie: 77900

Dofinansowanie UE: 66215

Nazwa beneficjenta: Centrum Doradztwa Finansowo – Księgowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7272703096

Kod pocztowy: 91-071

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/1/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010ile jest krajów w ue, zaznacz na fotografiach liczby zapisane cyframi rzymskimi, ue biuro karier, biblioteka główna umcs, witold kirstein, advance ewelina podziomek, polska wschodnia województwa, umcs kierunki, jak obliczyć podatek dochodowy od działalności gospodarczej kalkulator, życie zaczyna się po 30 życzenia, matura 2016 matematyka odpowiedzi, praca zespołowa definicja, archiwum państwowe w rzeszowie, mazowsze koronawirus, jak obliczyć urlop wychowawczy 2016, prawo snelliusa, ikea meble systemowe, walkowska, kononowicz wzrost…