Małopolskie,  Nawojowa Góra,  Powiat krakowski

POIG.08.02.00-12-236/13-03 Wprowadzenie automatyzacji współpracy w zakresie świadczenia nowej usługi e-skipass pomiędzy E-skipass.pl Sp. z o. o. a partnerami biznesowymi w

POIG.08.02.00-12-236/13-03 Wprowadzenie automatyzacji współpracy w zakresie świadczenia nowej usługi e-skipass pomiędzy E-skipass.pl Sp. z o. o. a partnerami biznesowymi w

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-236/13-03

Tytuł projektu: Wprowadzenie automatyzacji współpracy w zakresie świadczenia nowej usługi e-skipass pomiędzy E-skipass.pl Sp. z o. o. a partnerami biznesowymi w

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Krzeszowice

Wartość ogółem: 1346000

Wydatki kwalifikowalne: 1346000

Dofinansowanie: 925700

Dofinansowanie UE: 786845

Nazwa beneficjenta: E-skipass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5130235158

Kod pocztowy: 32-065

Miejscowość: Nawojowa Góra

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/22/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/8/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.02.00-12-012/14-03 Wdrożenie internetowego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe z kluczowymi partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-012/14-03

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe z kluczowymi partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowosądecki

Gmina: Rytro

Wartość ogółem: 92983.57

Wydatki kwalifikowalne: 92983.57

Dofinansowanie: 65088.5

Dofinansowanie UE: 55325.23

Nazwa beneficjenta: Małopolski Operator Integracji Turystycznej Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7343510129

Kod pocztowy: 33-300

Miejscowość: Nawojowa

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Nowy Sącz / Powiat nowosądecki

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/14/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/23/2015

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-12-005/10-02 Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami Instytutu Badań i Strategii Internetowych i współpracujących przedsiębiorstw.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-005/10-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami Instytutu Badań i Strategii Internetowych i współpracujących przedsiębiorstw.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 305000

Wydatki kwalifikowalne: 305000

Dofinansowanie: 204500

Dofinansowanie UE: 173825

Nazwa beneficjenta: INSTYTUT BADAŃ I STRATEGII INTERNETOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6762178372

Kod pocztowy: 31-516

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/26/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013


POIG.08.02.00-12-213/12-00 Wdrożenie internetowego serwisu klasy B2B wspierającego procesy zarządzania oraz rozliczania przewozów osobowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-213/12-00

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego serwisu klasy B2B wspierającego procesy zarządzania oraz rozliczania przewozów osobowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 404800

Wydatki kwalifikowalne: 404800

Dofinansowanie: 203100

Dofinansowanie UE: 172635

Nazwa beneficjenta: Radio Taxi Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6751160523

Kod pocztowy: 31-711

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/15/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


POIG.08.02.00-12-174/09-01 Budowa platformy wymiany danych Oddzwoń pomiędzy systemem firmy Oddzwoń.pl a systemami Partnerów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-174/09-01

Tytuł projektu: Budowa platformy wymiany danych Oddzwoń pomiędzy systemem firmy Oddzwoń.pl a systemami Partnerów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 1265450

Wydatki kwalifikowalne: 1226450

Dofinansowanie: 923365

Dofinansowanie UE: 784860.25

Nazwa beneficjenta: ODDZWOŃ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9452096902

Kod pocztowy: 31-261

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/29/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


POIG.08.02.00-12-039/14-01 Wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami „DG ELPRO”.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-039/14-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami „DG ELPRO”.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 191329

Wydatki kwalifikowalne: 191329

Dofinansowanie: 133930.3

Dofinansowanie UE: 113840.75

Nazwa beneficjenta: DG ELPRO Z.Durlak. K.Durlak. J.Golonka Sp.J.

NIP beneficjenta: 6760052678

Kod pocztowy: 30-415

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015


POIG.08.02.00-12-030/09-04 Opracowanie systemu informatycznego pozwalającego na automatyzację procesów biznesowych w ramach wynajmu oraz zarządzania flotą

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-030/09-04

Tytuł projektu: Opracowanie systemu informatycznego pozwalającego na automatyzację procesów biznesowych w ramach wynajmu oraz zarządzania flotą

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 692150

Wydatki kwalifikowalne: 692150

Dofinansowanie: 493327.5

Dofinansowanie UE: 419328.37

Nazwa beneficjenta: Fleet Center Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9562069102

Kod pocztowy: 30-552

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2011


POIG.08.02.00-12-110/14-01 Wdrożenie aplikacji B2B optymalizującej współpracę z dostawcami i odbiorcami w obszarze handlu hurtowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-110/14-01

Tytuł projektu: Wdrożenie aplikacji B2B optymalizującej współpracę z dostawcami i odbiorcami w obszarze handlu hurtowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 453312

Wydatki kwalifikowalne: 453312

Dofinansowanie: 317318.4

Dofinansowanie UE: 269720.64

Nazwa beneficjenta: SUPERWNETRZE.PL DAMIAN BOCHENEK-DOBROWOLSKI

NIP beneficjenta: 6772191629

Kod pocztowy: 30-094

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/1/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/7/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015bąkowski, rozważmy wszystkie prostokąty których dwa wierzchołki leżą na odcinku ab, prawo stosunków stałych, paryżu, kaballah, orzeszkowa, epuap pomoc, konstrukcja po weil, w transie inwestowania pdf, definicje rodziny, pierwszy zdobywca mount everest, szkolenia dla psychologów lublin, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla nauczyciela, fts abaris, mariusz rafalo, rosja ropa naftowa, stanisława leszczyńska, ncbr wyniki, kasia dereń życiorys, niewywiązanie się z umowy w terminie, go to brand 2019, rozmowa dyscyplinująca z pracownikiem…