Małopolskie,  Powiat m. Tarnów / Powiat tarnowski,  Tarnów

POIG.08.02.00-12-218/13-04 Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B PrintSTORM automatyzującego procesy biznesowe Copytec Marcin Ramian i partnerów firmy.

POIG.08.02.00-12-218/13-04 Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B PrintSTORM automatyzującego procesy biznesowe Copytec Marcin Ramian i partnerów firmy.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-218/13-04

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B PrintSTORM automatyzującego procesy biznesowe Copytec Marcin Ramian i partnerów firmy.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat tarnowski

Gmina: Tarnów

Wartość ogółem: 845300

Wydatki kwalifikowalne: 845300

Dofinansowanie: 590960

Dofinansowanie UE: 502316

Nazwa beneficjenta: COPYTEC Marcin Ramian

NIP beneficjenta: 9930039001

Kod pocztowy: 33-100

Miejscowość: Tarnów

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Tarnów / Powiat tarnowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/7/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.02.00-06-061/13-01 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-061/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Puławy – miasto

Wartość ogółem: 161059.4

Wydatki kwalifikowalne: 161059.4

Dofinansowanie: 114321.38

Dofinansowanie UE: 97173.17

Nazwa beneficjenta: Marzena Zadura Prywatne Laboratorium Analiz i Usług Medycznych

NIP beneficjenta: 7161356504

Kod pocztowy: 24-100

Miejscowość: Puławy

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/29/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014


POIG.08.02.00-06-092/12-02 Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami biznesowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-092/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami biznesowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 165390

Wydatki kwalifikowalne: 165390

Dofinansowanie: 115773

Dofinansowanie UE: 98407.05

Nazwa beneficjenta: GAŁAN ERYK HUBER

NIP beneficjenta: 7121140583

Kod pocztowy: 20-079

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/3/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/8/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/17/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2013


POIG.08.02.00-12-049/09-06 Konsorcjum firm – Lider w branży szkoleniowej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-049/09-06

Tytuł projektu: Konsorcjum firm – Lider w branży szkoleniowej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 255732

Wydatki kwalifikowalne: 217100

Dofinansowanie: 145080

Dofinansowanie UE: 123318

Nazwa beneficjenta: FIRMA „KONSTAT” Witold Borowski

NIP beneficjenta: 8132405991

Kod pocztowy: 35-309

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010


POIG.08.02.00-12-062/14-01 Wdrożenie systemu B2B w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą GNS Bud a partnerami oraz implementacja Platformy Business Intelligence dostępnej w modelu SaaS

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-062/14-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą GNS Bud a partnerami oraz implementacja Platformy Business Intelligence dostępnej w modelu SaaS

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 487095.88

Wydatki kwalifikowalne: 487095.88

Dofinansowanie: 340967.11

Dofinansowanie UE: 289822.04

Nazwa beneficjenta: F.H.U. GNSBUD Krystian Gniewosz

NIP beneficjenta: 9452012294

Kod pocztowy: 33-220

Miejscowość: Świebodzin

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat dąbrowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.02.00-10-052/11-03 FashionStockSystem – wdrożenie innowacyjnego internetowego systemu klasy B2B integrującego procesy biznesowe związane z hurtowym handlem odzieżą

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-052/11-03

Tytuł projektu: FashionStockSystem – wdrożenie innowacyjnego internetowego systemu klasy B2B integrującego procesy biznesowe związane z hurtowym handlem odzieżą

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 1544715.43

Wydatki kwalifikowalne: 1544715.43

Dofinansowanie: 1082027.62

Dofinansowanie UE: 919723.47

Nazwa beneficjenta: GlobalFun Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213563155

Kod pocztowy: 02-661

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/15/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/19/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2014


POIG.08.02.00-04-054/14-02 Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B. umożliwiającego rozwój współpracy między Intemo S.A. a jego partnerami biznesowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-04-054/14-02

Tytuł projektu: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B. umożliwiającego rozwój współpracy między Intemo S.A. a jego partnerami biznesowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat radziejowski

Gmina: Piotrków Kujawski

Wartość ogółem: 2028851

Wydatki kwalifikowalne: 2028851

Dofinansowanie: 1190459.35

Dofinansowanie UE: 1011890.44

Nazwa beneficjenta: „INTEMO” SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 9531035496

Kod pocztowy: 88-230

Miejscowość: Piotrków Kujawski

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat radziejowski / Powiat włocławski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-12-140/11-01 Wdrożenie zautomatyzowanej współpracy B2B przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-140/11-01

Tytuł projektu: Wdrożenie zautomatyzowanej współpracy B2B przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Skawina

Wartość ogółem: 469700

Wydatki kwalifikowalne: 469700

Dofinansowanie: 293290

Dofinansowanie UE: 249296.5

Nazwa beneficjenta: M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6782808132

Kod pocztowy: 31-979

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/26/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014


POIG.08.01.00-32-150/09-02 Motoria.pl – stworzenie portalu ogłoszeniowego dla zleceniodawców i wykonawców z branży motoryzacyjnej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-32-150/09-02

Tytuł projektu: Motoria.pl – stworzenie portalu ogłoszeniowego dla zleceniodawców i wykonawców z branży motoryzacyjnej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Gmina: M. Szczecin

Wartość ogółem: 687060

Wydatki kwalifikowalne: 687060

Dofinansowanie: 584001

Dofinansowanie UE: 496400.85

Nazwa beneficjenta: IQ LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9552270110

Kod pocztowy: 70-785

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/2/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 5/21/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011agnieszka kamińska wikipedia, studia medyczne poznań, oceń metody sprawowania władzy w polsce na początku lat 50, lek. med. grzegorz koliński, rodzaje łańcuchów dostaw, uporządkuj chronologicznie sposoby sprawowania władzy we francji, sk rejestracja, eori numer, słowo, wydział ekonomii i zarządzania po, stowarzyszenie głównych księgowych, 81 bydgoszcz, konfederacja wolność i niepodległość logo, rowery świdnik, human resources poland sp z oo, youtube kowalski chojecki, liceum reja…