Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-204/13-09 Zintegrowana Platforma Obsługi Podróży Służbowych oraz wyjazdów incentive dla partnerów biznesowych.

POIG.08.02.00-12-204/13-09 Zintegrowana Platforma Obsługi Podróży Służbowych oraz wyjazdów incentive dla partnerów biznesowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-204/13-09

Tytuł projektu: Zintegrowana Platforma Obsługi Podróży Służbowych oraz wyjazdów incentive dla partnerów biznesowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 663143.92

Wydatki kwalifikowalne: 663143.92

Dofinansowanie: 468418.49

Dofinansowanie UE: 398155.72

Nazwa beneficjenta: „AIR TOURS CLUB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6770052361

Kod pocztowy: 30-111

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/17/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/18/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/2/2015


POIG.08.02.00-12-007/10-00 Wdrożenie przez Lancerto S.A. dedykowanego systemu B2B integrującego systemy informatyczne kluczowych partnerów biznesowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-007/10-00

Tytuł projektu: Wdrożenie przez Lancerto S.A. dedykowanego systemu B2B integrującego systemy informatyczne kluczowych partnerów biznesowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat łańcucki

Gmina: Łańcut – miasto

Wartość ogółem: 447825

Wydatki kwalifikowalne: 447825

Dofinansowanie: 294952.5

Dofinansowanie UE: 250709.63

Nazwa beneficjenta: Lancerto Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 8151747126

Kod pocztowy: 37-100

Miejscowość: Łańcut

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat łańcucki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


POIG.08.02.00-12-093/09-04 System B2B wspierający dystrybucję przesyłek

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-093/09-04

Tytuł projektu: System B2B wspierający dystrybucję przesyłek

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 392290

Wydatki kwalifikowalne: 392290

Dofinansowanie: 207989

Dofinansowanie UE: 176790.65

Nazwa beneficjenta: LANDE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9451947953

Kod pocztowy: 30-133

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


POIG.08.02.00-10-036/13-01 Wzrost konkurencyjności spółki KORNER poprzez wdrożenie rozwiązań informatycznych usprawniających wzajemne relacje z partnerami biznesowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-036/13-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności spółki KORNER poprzez wdrożenie rozwiązań informatycznych usprawniających wzajemne relacje z partnerami biznesowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat radomszczański

Gmina: Radomsko

Wartość ogółem: 789500

Wydatki kwalifikowalne: 789500

Dofinansowanie: 462200

Dofinansowanie UE: 392870

Nazwa beneficjenta: „FIRMA ZAOPATRZENIA KORNER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7721966570

Kod pocztowy: 97-500

Miejscowość: Strzałków

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat radomszczański

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.08.02.00-12-094/11-03 Wdrożenie systemu B2B. czynnikiem rozwoju firmy SPECJAŁY LISIECKIE

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-094/11-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B. czynnikiem rozwoju firmy SPECJAŁY LISIECKIE

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Liszki

Wartość ogółem: 607600

Wydatki kwalifikowalne: 607600

Dofinansowanie: 356565

Dofinansowanie UE: 303080.25

Nazwa beneficjenta: JANUSZ KROMKA „Specjały Lisieckie”

NIP beneficjenta: 6770062460

Kod pocztowy: 32-060

Miejscowość: Liszki

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/17/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 5/31/2013


POIG.08.02.00-10-002/09-01 Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w firmie PECET

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-002/09-01

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w firmie PECET

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat sieradzki

Gmina: Sieradz – miasto

Wartość ogółem: 178200

Wydatki kwalifikowalne: 178200

Dofinansowanie: 109180

Dofinansowanie UE: 92803

Nazwa beneficjenta: Gajda Grzegorz PECET

NIP beneficjenta: 8271524452

Kod pocztowy: 98-200

Miejscowość: Sieradz

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat sieradzki

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010


POIG.08.02.00-12-182/09-04 Integracja i wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w przedsiębiorstwie Ochrona pracy i przedsiębiorstwach współpracujących.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-182/09-04

Tytuł projektu: Integracja i wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w przedsiębiorstwie Ochrona pracy i przedsiębiorstwach współpracujących.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wadowicki

Gmina: Wadowice

Wartość ogółem: 352000

Wydatki kwalifikowalne: 352000

Dofinansowanie: 263200

Dofinansowanie UE: 223720

Nazwa beneficjenta: „OCHRONA PRACY” Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5512508655

Kod pocztowy: 34-100

Miejscowość: Wadowice

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wadowicki

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 2/15/2012dokumentacja przewozowa, pgnig tel, zaklad doskonalenia zawodowego, popw, lista spam, skaly, psychologiczne typy klientów, biblioteka narodowa katalog, ambiwalencja emocjonalna, pieróg, zasada poufności, szczepienie drzew owocowych krok po kroku, sporządzanie bilansu krok po kroku, katarzyna michalak facebook, umcs przelicznik punktów, 2 lo lbn, saldo bilansu handlu zagranicznego, urząd pracy tarnów praca…