Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-194/12-06 Wdrożenie Zintegrowanej Platformy Informatycznej typu B2B integrującej zarządzanie procesami w zakresie zamówień i realizacji dostaw

POIG.08.02.00-12-194/12-06 Wdrożenie Zintegrowanej Platformy Informatycznej typu B2B integrującej zarządzanie procesami w zakresie zamówień i realizacji dostaw

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-194/12-06

Tytuł projektu: Wdrożenie Zintegrowanej Platformy Informatycznej typu B2B integrującej zarządzanie procesami w zakresie zamówień i realizacji dostaw

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 259450

Wydatki kwalifikowalne: 259450

Dofinansowanie: 166765

Dofinansowanie UE: 141750.25

Nazwa beneficjenta: Decus Druk S.Spanier S. Ozdoba Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 9452116390

Kod pocztowy: 31-436

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/7/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/19/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/2/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.08.02.00-12-044/08-02 Stymulowanie rozwoju firmy poprzez zmianę procesu produkcyjnego i organizacyjnego dzięki uruchomieniu elektronicznych procesów biznesowych w CFE.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-044/08-02

Tytuł projektu: Stymulowanie rozwoju firmy poprzez zmianę procesu produkcyjnego i organizacyjnego dzięki uruchomieniu elektronicznych procesów biznesowych w CFE.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 98360

Wydatki kwalifikowalne: 81200

Dofinansowanie: 56040

Dofinansowanie UE: 47634

Nazwa beneficjenta: Centrum Funduszy Europejskich Strona i Wspólnicy Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 6762279311

Kod pocztowy: 31-023

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/10/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009


POIG.08.02.00-04-030/14-04 Implementacja systemu B2B dla automatyzacji procesów biznesowych realizowanych pomiędzy firmą OGRODY NATURY SP. Z O.O. a jej partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-04-030/14-04

Tytuł projektu: Implementacja systemu B2B dla automatyzacji procesów biznesowych realizowanych pomiędzy firmą OGRODY NATURY SP. Z O.O. a jej partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat toruński

Gmina: Zławieś Wielka

Wartość ogółem: 917000

Wydatki kwalifikowalne: 917000

Dofinansowanie: 641900

Dofinansowanie UE: 545615

Nazwa beneficjenta: WITMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8792539373

Kod pocztowy: 87-134

Miejscowość: Zławieś Wielka

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat toruński

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/19/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-12-012/14-03 Wdrożenie internetowego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe z kluczowymi partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-012/14-03

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe z kluczowymi partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wadowicki

Gmina: Andrychów

Wartość ogółem: 278950.72

Wydatki kwalifikowalne: 278950.72

Dofinansowanie: 195265.5

Dofinansowanie UE: 165975.68

Nazwa beneficjenta: Małopolski Operator Integracji Turystycznej Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7343510129

Kod pocztowy: 33-300

Miejscowość: Nawojowa

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Nowy Sącz / Powiat nowosądecki

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/14/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/23/2015

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-10-057/12-03 Wdrożenie systemu klasy B2B jako usprawnienie procesów biznesowych w zakresie realizacji zamówień i zleceń

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-057/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B jako usprawnienie procesów biznesowych w zakresie realizacji zamówień i zleceń

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 444000

Wydatki kwalifikowalne: 444000

Dofinansowanie: 264075

Dofinansowanie UE: 224463.75

Nazwa beneficjenta: JANUSZ CHOJNACKI „LASKOMEX” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE

NIP beneficjenta: 7280007158

Kod pocztowy: 93-231

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/18/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014


POIG.08.02.00-12-112/14-00 Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B pomiędzy TT PLAST a partnerami biznesowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-112/14-00

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B pomiędzy TT PLAST a partnerami biznesowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat bocheński

Gmina: Bochnia – miasto

Wartość ogółem: 141875

Wydatki kwalifikowalne: 141875

Dofinansowanie: 99312.5

Dofinansowanie UE: 84415.63

Nazwa beneficjenta: TT PLAST T. FORTUNA. T. BUGAJ SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 6831862210

Kod pocztowy: 32-015

Miejscowość: Targowisko

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat bocheński / Powiat wielicki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/2/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.08.02.00-12-067/09-02 Adadio – zintegrowana platforma B2B wspomagająca zarządzanie sprzedażą powierzchni reklamowej w sieciach multipartnerskich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-067/09-02

Tytuł projektu: Adadio – zintegrowana platforma B2B wspomagająca zarządzanie sprzedażą powierzchni reklamowej w sieciach multipartnerskich

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 500200

Wydatki kwalifikowalne: 450200

Dofinansowanie: 338150

Dofinansowanie UE: 287427.5

Nazwa beneficjenta: RT Project Robert Jankowicz

NIP beneficjenta: 6442470639

Kod pocztowy: 30-348

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/30/2009

Data zakończenia realizacji: 12/17/2010


POIG.08.02.00-12-139/13-06 Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B integrującego proces realizacji zleceń serwisowych w firmie Maxto oraz firmach partnerskich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-139/13-06

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B integrującego proces realizacji zleceń serwisowych w firmie Maxto oraz firmach partnerskich

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Wielka Wieś

Wartość ogółem: 1427000

Wydatki kwalifikowalne: 1414750

Dofinansowanie: 845350

Dofinansowanie UE: 718547.5

Nazwa beneficjenta: Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo- akcyjna

NIP beneficjenta: 6792747188

Kod pocztowy: 32-085

Miejscowość: Modlniczka

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka komandytowo-akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/15/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/2/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 5/20/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015umcs organizacja roku, kierunek kariera, przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne. i stopień certyfikacji – księgowy chomikuj, rocznik biblioteki narodowej, fundacja wsparcie na starcie, aparat ilizarowa cena, jak wypełnić wniosek o staż, primo umcs, nerw łydkowy, czy androidy śnią o elektrycznych owcach, brak wymaganego sterownika urządzenia stacji dysków cd dvd windows 7, czas trwania, ankietyformularz.pl, reakcja izomeryzacji, in between lublin, ramka beacon, anna roszkowska instagram, biblioteka umcs logowanie, 15 marca, generalna izba doradztwa europejskiego oszuści, zbior, irk up lublin, co to jest sarmatyzm, impas definicja…