Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-194/09-05 Ekoconsultant Business Connect. Internetowa platforma wymiany danych i dokumentów z klientami firmy księgowej.

POIG.08.02.00-12-194/09-05 Ekoconsultant Business Connect. Internetowa platforma wymiany danych i dokumentów z klientami firmy księgowej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-194/09-05

Tytuł projektu: Ekoconsultant Business Connect. Internetowa platforma wymiany danych i dokumentów z klientami firmy księgowej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 531700

Wydatki kwalifikowalne: 531700

Dofinansowanie: 323815

Dofinansowanie UE: 275242.75

Nazwa beneficjenta: Ekoconsultant Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6772099036

Kod pocztowy: 31-348

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/1/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.08.02.00-12-030/10-03 Budowa i wdrożenie systemu elektronicznej wymiany danych i informacji pomiędzy firmą Dorapol a jej partnerami biznesowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-030/10-03

Tytuł projektu: Budowa i wdrożenie systemu elektronicznej wymiany danych i informacji pomiędzy firmą Dorapol a jej partnerami biznesowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 1394216

Wydatki kwalifikowalne: 1142800

Dofinansowanie: 799960

Dofinansowanie UE: 679966

Nazwa beneficjenta: Firma Handlowa Dorapol Domagała Skwara Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 6780103410

Kod pocztowy: 31-766

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


POIG.08.02.00-12-051/12-02 Implementacja systemu B2B w firmie Eturia i w przedsiębiorstwach partnerskich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-051/12-02

Tytuł projektu: Implementacja systemu B2B w firmie Eturia i w przedsiębiorstwach partnerskich

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 439900

Wydatki kwalifikowalne: 414900

Dofinansowanie: 284930

Dofinansowanie UE: 242190.5

Nazwa beneficjenta: „Eturia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6793025072

Kod pocztowy: 31-234

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/8/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013


POIG.08.02.00-12-044/09-04 System B2B dla Platformy Współpracy Moda

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-044/09-04

Tytuł projektu: System B2B dla Platformy Współpracy Moda

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 1422490

Wydatki kwalifikowalne: 1190500

Dofinansowanie: 839300

Dofinansowanie UE: 713405

Nazwa beneficjenta: LIBRA Magdalena Szymanowska-Widlarz

NIP beneficjenta: 6771009982

Kod pocztowy: 31-352

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010pytania rozmowa rekrutacyjna, inversus, karta ekuz, nsi, ww.w, tlenek siarki (iv), gry fps, aneta jarosz, kwestia relatywna, uzasadnienie zapomogi przykład, trepko gniezno, samorzad terytorialny w polsce, michał matczak, testy na daltonizm, materia konstytucyjna…