Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-188/09-04 Stworzenie systemu B2B dającego możliwość realizacji procesów biznesowych drogą elektroniczną w firmie Car Technology Production

POIG.08.02.00-12-188/09-04 Stworzenie systemu B2B dającego możliwość realizacji procesów biznesowych drogą elektroniczną w firmie Car Technology Production

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-188/09-04

Tytuł projektu: Stworzenie systemu B2B dającego możliwość realizacji procesów biznesowych drogą elektroniczną w firmie Car Technology Production

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 1228000

Wydatki kwalifikowalne: 1228000

Dofinansowanie: 808600

Dofinansowanie UE: 687310

Nazwa beneficjenta: Car Technology Production Spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 6751336241

Kod pocztowy: 31-864

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.08.02.00-12-182/09-04 Integracja i wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w przedsiębiorstwie Ochrona pracy i przedsiębiorstwach współpracujących.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-182/09-04

Tytuł projektu: Integracja i wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w przedsiębiorstwie Ochrona pracy i przedsiębiorstwach współpracujących.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wadowicki

Gmina: Wadowice

Wartość ogółem: 352000

Wydatki kwalifikowalne: 352000

Dofinansowanie: 263200

Dofinansowanie UE: 223720

Nazwa beneficjenta: „OCHRONA PRACY” Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5512508655

Kod pocztowy: 34-100

Miejscowość: Wadowice

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wadowicki

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 2/15/2012


POIG.08.02.00-12-014/08-04 System wymiany informacji podczas realizacji usług transportowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-014/08-04

Tytuł projektu: System wymiany informacji podczas realizacji usług transportowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Krzeszowice

Wartość ogółem: 212820

Wydatki kwalifikowalne: 171600

Dofinansowanie: 126210

Dofinansowanie UE: 107278.5

Nazwa beneficjenta: MDB Sp.z o.o.

NIP beneficjenta: 9442111623

Kod pocztowy: 32-031

Miejscowość: Gaj

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/10/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


POIG.08.02.00-10-091/13-02 Wdrożenie nowoczesnej platformy B2B w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą Wydawnictwo JK a jej partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-091/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie nowoczesnej platformy B2B w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą Wydawnictwo JK a jej partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 408000

Wydatki kwalifikowalne: 408000

Dofinansowanie: 285600

Dofinansowanie UE: 242760

Nazwa beneficjenta: JK Wydawnictwo Jacek Kaszyk

NIP beneficjenta: 7380007620

Kod pocztowy: 92-101

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.08.02.00-12-130/11-02 Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności w zakresie zarząd i administracja nieruchomości dzięki wdrożeniu systemu B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-130/11-02

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności w zakresie zarząd i administracja nieruchomości dzięki wdrożeniu systemu B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 300780

Wydatki kwalifikowalne: 300780

Dofinansowanie: 208049.98

Dofinansowanie UE: 176842.48

Nazwa beneficjenta: Zarząd i Administracja Nieruchomości „Dagoba” s.c. Kieć Beata. Jolanta Gablankowska- Kukucz

NIP beneficjenta: 6762200114

Kod pocztowy: 31-029

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014centrum pośrednika, bezrobocie w polsce 2019, sukcesja w firmach rodzinnych, system kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi rp, co to pandemia, mapy niemieckie, msp kolorowanki do druku, nowe odkrycia naukowe, w cząsteczce chlorowodoru występuje wiązanie, grupy zaszeregowania abw 2018, jod jednoatomowy, wstaw obok wydarzeń litery odpowiadające grupom poniższych pojęć, julian ursyn niemcewicz, gumułka, ustawa o instytutach badawczych 2016, ocena ryzyka zawodowego, na schematach przedstawiono przykładowe kierunki transportu krwi w krwiobiegu dużym…