Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-185/09-05 Wdrożenie systemu zarządzania łańcuchem dostaw SCM w ramach kisskiss.pl

POIG.08.02.00-12-185/09-05 Wdrożenie systemu zarządzania łańcuchem dostaw SCM w ramach kisskiss.pl

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-185/09-05

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu zarządzania łańcuchem dostaw SCM w ramach kisskiss.pl

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 996000

Wydatki kwalifikowalne: 901000

Dofinansowanie: 630850

Dofinansowanie UE: 536222.5

Nazwa beneficjenta: MONIT.pl KACPER GĄSIENNICA BYRCYN

NIP beneficjenta: 7361505972

Kod pocztowy: 30-318

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/1/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/21/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.08.02.00-12-153/12-05 System B2B pozwalający na agregację danych o wynajmie samochodów przez współpracujące przedsiębiorstwa.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-153/12-05

Tytuł projektu: System B2B pozwalający na agregację danych o wynajmie samochodów przez współpracujące przedsiębiorstwa.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 130800

Wydatki kwalifikowalne: 130800

Dofinansowanie: 89160

Dofinansowanie UE: 75786

Nazwa beneficjenta: MIRENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6793066183

Kod pocztowy: 30-415

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/30/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/14/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015lo unii lubelskiej lublin, waluta słowenii przed euro, obligacje skarbowe po śmierci właściciela, santander bank polsa, kwestura, anova przykład, krs wk wzór wypełnienia, państwo socjalistyczne, present continuous pytania ćwiczenia pdf, domanski, robot szuka kota, umcs studia podyplomowe, ucieczka z sobiboru, youtube dariusz kwiecień, na mapie politycznej europy numerami 1-6 oznaczono wybrane państwa, zaliczamy, stężenie molalne wzór, wodn kursor lublin, bielicka…