Małopolskie,  Powiat bocheński,  Rzezawa

POIG.08.02.00-12-184/12-05 Rozwój działalności firmy GEREX II Sp. z o.o. sp. k. w oparciu o automatyzację procesów biznesowych

POIG.08.02.00-12-184/12-05 Rozwój działalności firmy GEREX II Sp. z o.o. sp. k. w oparciu o automatyzację procesów biznesowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-184/12-05

Tytuł projektu: Rozwój działalności firmy GEREX II Sp. z o.o. sp. k. w oparciu o automatyzację procesów biznesowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat bocheński

Gmina: Rzezawa

Wartość ogółem: 158825

Wydatki kwalifikowalne: 112433.33

Dofinansowanie: 56379.17

Dofinansowanie UE: 47922.29

Nazwa beneficjenta: GEREX II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

NIP beneficjenta: 8681761163

Kod pocztowy: 32-765

Miejscowość: Rzezawa

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat bocheński

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/8/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014


POIG.08.02.00-10-052/11-03 FashionStockSystem – wdrożenie innowacyjnego internetowego systemu klasy B2B integrującego procesy biznesowe związane z hurtowym handlem odzieżą

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-052/11-03

Tytuł projektu: FashionStockSystem – wdrożenie innowacyjnego internetowego systemu klasy B2B integrującego procesy biznesowe związane z hurtowym handlem odzieżą

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 1544715.43

Wydatki kwalifikowalne: 1544715.43

Dofinansowanie: 1082027.62

Dofinansowanie UE: 919723.47

Nazwa beneficjenta: GlobalFun Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213563155

Kod pocztowy: 02-661

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/15/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/19/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2014


POIG.08.02.00-12-050/09-04 Nowoczesna obsługa klienta

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-050/09-04

Tytuł projektu: Nowoczesna obsługa klienta

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 168120

Wydatki kwalifikowalne: 146000

Dofinansowanie: 99160

Dofinansowanie UE: 84286

Nazwa beneficjenta: Systemy Informatyczne Rapid Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9451872468

Kod pocztowy: 31-462

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010pandemia polska, medii czy mediów, www.ore.pl, botm.gov.pl, archus katowice, stoicyzm, chodzenie z głową w chmurach to nieodłączna cecha młodości, fundusze unijne podkarpackie, terapia logopedyczna dzieci upośledzonych umysłowo, www cba gov pl, spis tabel i rysunków word, nullum crimen sine poena, bankowy leasing sp z oo, zarzadzanie czasem, pielak, filmy 2013 2014…