Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-177/13-02 Dywersyfikacja źródeł przychodów przedsiębiorstwa poprzez dodanie do oferty systemu WMS w modelu SaaS

POIG.08.02.00-12-177/13-02 Dywersyfikacja źródeł przychodów przedsiębiorstwa poprzez dodanie do oferty systemu WMS w modelu SaaS

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-177/13-02

Tytuł projektu: Dywersyfikacja źródeł przychodów przedsiębiorstwa poprzez dodanie do oferty systemu WMS w modelu SaaS

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 1219090

Wydatki kwalifikowalne: 1219090

Dofinansowanie: 860638

Dofinansowanie UE: 731542.3

Nazwa beneficjenta: DATACONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9542506692

Kod pocztowy: 30-614

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/22/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/31/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 11/28/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.02.00-12-149/12-02 Wdrożenie systemu B2B w Zakładzie Farmaceutycznym AMARA Sp. z o.o. w celu umożliwienia elektronicznej wymiany danych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-149/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w Zakładzie Farmaceutycznym AMARA Sp. z o.o. w celu umożliwienia elektronicznej wymiany danych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 488880

Wydatki kwalifikowalne: 345348

Dofinansowanie: 199918.8

Dofinansowanie UE: 169930.98

Nazwa beneficjenta: ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY „AMARA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6792681839

Kod pocztowy: 30-851

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/31/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013nieodpłatna umowa zlecenie wzór, www.moviestarplanet, dworki drewniane, czy wybuchnie wojna z rosją, europejska agencja kosmiczna, emerytura po mężu dla emerytki 2018, prędkość miarodajna a projektowa, inconvenience po polsku, folklore, sredni wzrost w polsce, alken + woda, zaniechanie, program komputerowy, mata instagram, magnetoterapia w domu, kużnia, państwa polskiego, dofinansowanie dla przedsiębiorców, kompleksometria, rządzą, drenarz, eurodialog łódź, zapisz w zeszycie podane wartości we wskazanych jednostkach, tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców, wspólny rynek, gospodarka chorwacji, sterownik scl 200 instrukcja pdf…