Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-176/13-01 Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami pomiędzy przedsiębiorstwem Centrum Papieru i jej partnerami

POIG.08.02.00-12-176/13-01 Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami pomiędzy przedsiębiorstwem Centrum Papieru i jej partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-176/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami pomiędzy przedsiębiorstwem Centrum Papieru i jej partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 172000

Wydatki kwalifikowalne: 172000

Dofinansowanie: 120400

Dofinansowanie UE: 102340

Nazwa beneficjenta: DARIUSZ JUCHA CENTRUM PAPIERU

NIP beneficjenta: 6761177689

Kod pocztowy: 30-663

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.08.02.00-06-017/13-04 Wdrożenie zintegrowanej platformy B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych w zakresie realizacji dostaw.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-017/13-04

Tytuł projektu: Wdrożenie zintegrowanej platformy B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych w zakresie realizacji dostaw.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 338500

Wydatki kwalifikowalne: 338500

Dofinansowanie: 225630

Dofinansowanie UE: 191785.5

Nazwa beneficjenta: LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9462132479

Kod pocztowy: 20-445

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.08.02.00-08-034/09-06 Automatyzacja współpracy poprzez stworzenie platformy informatycznej do wymiany danych i dokumentów Prodach-Kontrahenci.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-08-034/09-06

Tytuł projektu: Automatyzacja współpracy poprzez stworzenie platformy informatycznej do wymiany danych i dokumentów Prodach-Kontrahenci.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat świebodziński

Gmina: Świebodzin

Wartość ogółem: 2454435

Wydatki kwalifikowalne: 2236435

Dofinansowanie: 1547664.5

Dofinansowanie UE: 1315514.82

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo PRODACH Bekier Augustyniak spółka jawna

NIP beneficjenta: 9270101371

Kod pocztowy: 66-200

Miejscowość: Jordanowo

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat świebodziński

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/25/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/6/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.08.02.00-12-019/10-02 Stworzenie systemu B2B umożliwiającego integrację z dostawcami oprogramowania i urządzeń IT oraz firmą kurierską

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-019/10-02

Tytuł projektu: Stworzenie systemu B2B umożliwiającego integrację z dostawcami oprogramowania i urządzeń IT oraz firmą kurierską

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 485000

Wydatki kwalifikowalne: 485000

Dofinansowanie: 319750

Dofinansowanie UE: 271787.5

Nazwa beneficjenta: NKK System Nowak. Kukułka. Kornijasz Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 6760000925

Kod pocztowy: 30-103

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2013


POIG.08.02.00-10-092/14-00 Zakup systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe związane z tworzeniem e-szkoleń

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-092/14-00

Tytuł projektu: Zakup systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe związane z tworzeniem e-szkoleń

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 908000

Wydatki kwalifikowalne: 821000

Dofinansowanie: 574700

Dofinansowanie UE: 488495

Nazwa beneficjenta: Gromar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7251636609

Kod pocztowy: 93-305

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.02.00-12-003/12-01 Budowa systemu integrującego system informatyczny Comperia.pl S.A. z systemami partnerów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-003/12-01

Tytuł projektu: Budowa systemu integrującego system informatyczny Comperia.pl S.A. z systemami partnerów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 630000

Wydatki kwalifikowalne: 630000

Dofinansowanie: 441000

Dofinansowanie UE: 374850

Nazwa beneficjenta: COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 9512209854

Kod pocztowy: 02-672

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/4/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/5/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012


POIG.08.02.00-06-061/13-01 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-061/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Puławy – miasto

Wartość ogółem: 161059.4

Wydatki kwalifikowalne: 161059.4

Dofinansowanie: 114321.38

Dofinansowanie UE: 97173.17

Nazwa beneficjenta: Marzena Zadura Prywatne Laboratorium Analiz i Usług Medycznych

NIP beneficjenta: 7161356504

Kod pocztowy: 24-100

Miejscowość: Puławy

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/29/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego, dyskryminacja pozytywna, star up, miłosz, ciepły wiatr przekleństwo górali, przesyłka dotarła do kraju docelowego; oczekuje na odprawę celną, odrętwienie synonim, wyższa szkoła w lublinie, 12 lo rzeszów, tolerancja prostopadłości, inwestycje niefinansowe, umowa stowarzyszeniowa, oświadczenie ojca dziecka, lektor szkoła językowa wrocław, e usługi wady i zalety, konta analityczne, o budowaniu bliskich relacji w rodzinie scenariusz zajęć, andrzej maj lublin, kursy pnf, analiza swot salonu fryzjerskiego…