Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-175/13-01 Platforma B2B realizująca procesy biznesowe pomiędzy INSAP Sp. z o.o.. a jej dostawcami

POIG.08.02.00-12-175/13-01 Platforma B2B realizująca procesy biznesowe pomiędzy INSAP Sp. z o.o.. a jej dostawcami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-175/13-01

Tytuł projektu: Platforma B2B realizująca procesy biznesowe pomiędzy INSAP Sp. z o.o.. a jej dostawcami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 324260

Wydatki kwalifikowalne: 324260

Dofinansowanie: 226982

Dofinansowanie UE: 192934.7

Nazwa beneficjenta: INSAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9451757402

Kod pocztowy: 31-444

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015


POIG.08.02.00-12-005/10-02 Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami Instytutu Badań i Strategii Internetowych i współpracujących przedsiębiorstw.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-005/10-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami Instytutu Badań i Strategii Internetowych i współpracujących przedsiębiorstw.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 305000

Wydatki kwalifikowalne: 305000

Dofinansowanie: 204500

Dofinansowanie UE: 173825

Nazwa beneficjenta: INSTYTUT BADAŃ I STRATEGII INTERNETOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6762178372

Kod pocztowy: 31-516

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/26/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013


POIG.08.02.00-06-017/13-04 Wdrożenie zintegrowanej platformy B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych w zakresie realizacji dostaw.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-017/13-04

Tytuł projektu: Wdrożenie zintegrowanej platformy B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych w zakresie realizacji dostaw.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 338500

Wydatki kwalifikowalne: 338500

Dofinansowanie: 225630

Dofinansowanie UE: 191785.5

Nazwa beneficjenta: LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9462132479

Kod pocztowy: 20-445

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015nad po angielsku, współrzędne geograficzne brisbane, postać leku, kierunek studiów po angielsku, wektor wiedzy szkolenia, krajach, przyszlosci, międzynarodowy fundusz walutowy pdf, podatek dochodowy wikipedia, tożsamość bourne’a wikipedia, rewolucji, urlop macierzyński ile wynosi, prawo autorskie definicja, fenix zielona góra, rózanski, kontrast w malarstwie…