Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-174/13-02 Rozbudowa platformy do współpracy i bezpiecznej wymiany dokumentów z klientami biura rachunkowego

POIG.08.02.00-12-174/13-02 Rozbudowa platformy do współpracy i bezpiecznej wymiany dokumentów z klientami biura rachunkowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-174/13-02

Tytuł projektu: Rozbudowa platformy do współpracy i bezpiecznej wymiany dokumentów z klientami biura rachunkowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 139900

Wydatki kwalifikowalne: 139900

Dofinansowanie: 97930

Dofinansowanie UE: 83240.5

Nazwa beneficjenta: Archman Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6772286732

Kod pocztowy: 30-006

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/28/2013

Data zakończenia realizacji: 7/17/2014


POIG.08.02.00-12-118/14-05 Automatyzacja obsługi serwisowej poprzez budowę infrastruktury sprzętowej serwerowni oraz systemowej w postaci aplikacji Pirios Service Desk.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-118/14-05

Tytuł projektu: Automatyzacja obsługi serwisowej poprzez budowę infrastruktury sprzętowej serwerowni oraz systemowej w postaci aplikacji Pirios Service Desk.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 3363126.27

Wydatki kwalifikowalne: 3363126.27

Dofinansowanie: 2410784.63

Dofinansowanie UE: 2049166.93

Nazwa beneficjenta: PIRIOS SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 5472099416

Kod pocztowy: 31-357

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/25/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.08.02.00-12-049/09-06 Konsorcjum firm – Lider w branży szkoleniowej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-049/09-06

Tytuł projektu: Konsorcjum firm – Lider w branży szkoleniowej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Tarnów

Gmina: M. Tarnów

Wartość ogółem: 255732

Wydatki kwalifikowalne: 217100

Dofinansowanie: 145080

Dofinansowanie UE: 123318

Nazwa beneficjenta: FIRMA „KONSTAT” Witold Borowski

NIP beneficjenta: 8132405991

Kod pocztowy: 35-309

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010


POIG.08.02.00-12-065/14-01 Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansa na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-065/14-01

Tytuł projektu: Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansa na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Skawina

Wartość ogółem: 214500

Wydatki kwalifikowalne: 214500

Dofinansowanie: 150150

Dofinansowanie UE: 127627.5

Nazwa beneficjenta: Hautec-Polska Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9441860587

Kod pocztowy: 32-050

Miejscowość: Skawina

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/28/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.08.02.00-12-003/12-01 Budowa systemu integrującego system informatyczny Comperia.pl S.A. z systemami partnerów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-003/12-01

Tytuł projektu: Budowa systemu integrującego system informatyczny Comperia.pl S.A. z systemami partnerów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 630000

Wydatki kwalifikowalne: 630000

Dofinansowanie: 441000

Dofinansowanie UE: 374850

Nazwa beneficjenta: COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 9512209854

Kod pocztowy: 02-672

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/4/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/5/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012studia prawne, event management polska, asseco, wab bydgoszcz, terapia funkcjonalna, baza filmu polskiego, wyjaśnij na czym polega nietypowa budowa tych organizmów, uwaga niski strop, podziałki rysunkowe, prognozy finansowe excel, charakterystyka branży budowlanej, jak założyć agroturystykę, matematyki, savoir vivre przedstawianie, hermes matura, kirunki studiow, magdalena szyjka instagram, regon sprawdź, savoir vivre przedstawianie, kiedy można zwolnić chorego pracownika, malych, załamek q, pisarska…