Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-12-172/09-02 Innowacyjny system B2B w firmie Car Pol Leasing Sp z o.o. środkiem do automatyzacji współpracy z partnerami

POIG.08.02.00-12-172/09-02 Innowacyjny system B2B w firmie Car Pol Leasing Sp z o.o. środkiem do automatyzacji współpracy z partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-172/09-02

Tytuł projektu: Innowacyjny system B2B w firmie Car Pol Leasing Sp z o.o. środkiem do automatyzacji współpracy z partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 413030.96

Wydatki kwalifikowalne: 372030.96

Dofinansowanie: 268802.06

Dofinansowanie UE: 228481.75

Nazwa beneficjenta: Car Pol Leasing Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5220001470

Kod pocztowy: 02-146

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/25/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010


POIG.08.02.00-12-044/08-02 Stymulowanie rozwoju firmy poprzez zmianę procesu produkcyjnego i organizacyjnego dzięki uruchomieniu elektronicznych procesów biznesowych w CFE.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-044/08-02

Tytuł projektu: Stymulowanie rozwoju firmy poprzez zmianę procesu produkcyjnego i organizacyjnego dzięki uruchomieniu elektronicznych procesów biznesowych w CFE.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 98360

Wydatki kwalifikowalne: 81200

Dofinansowanie: 56040

Dofinansowanie UE: 47634

Nazwa beneficjenta: Centrum Funduszy Europejskich Strona i Wspólnicy Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 6762279311

Kod pocztowy: 31-023

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/10/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009


POIG.08.02.00-10-134/13-01 Wdrożenie w firmie Open-RnD zintegrowanego systemu B2B wspomagającego zdalne modelowanie i projektowanie architektury systemów ITC

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-134/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie w firmie Open-RnD zintegrowanego systemu B2B wspomagającego zdalne modelowanie i projektowanie architektury systemów ITC

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 125500

Wydatki kwalifikowalne: 125500

Dofinansowanie: 85930

Dofinansowanie UE: 73040.5

Nazwa beneficjenta: OPEN-RND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7252059143

Kod pocztowy: 90-441

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/2/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.08.02.00-12-138/09-02 Wdrożenie w przedsiębiorstwie PGK- Dystrybucja systemu B2B jako narzędzia komunikacji handlowej z przedsiębiorstwami współpracującymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-138/09-02

Tytuł projektu: Wdrożenie w przedsiębiorstwie PGK- Dystrybucja systemu B2B jako narzędzia komunikacji handlowej z przedsiębiorstwami współpracującymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 50960

Wydatki kwalifikowalne: 50960

Dofinansowanie: 35672

Dofinansowanie UE: 30321.2

Nazwa beneficjenta: Polska Grupa Kosmetyczna- Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6792762331

Kod pocztowy: 30-383

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/23/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


POIG.08.02.00-12-009/10-03 Platforma B2B umożliwiająca współpracę domu mediowego i agencji reklamowej z firmami partnerskimi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-009/10-03

Tytuł projektu: Platforma B2B umożliwiająca współpracę domu mediowego i agencji reklamowej z firmami partnerskimi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 295000

Wydatki kwalifikowalne: 295000

Dofinansowanie: 204250

Dofinansowanie UE: 173612.5

Nazwa beneficjenta: Sadowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6772176529

Kod pocztowy: 30-114

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2012wse logowanie, poczta pracownicza uam, ab industry, ustawa o ochronie konsumentów i konkurencji, kraj ameryki południowej bez dostępu do morza, zaloguj, prt baza, kujawsko – pomorskie, formokrezol, łotwa ang, wymień przykłady spraw którymi zajmują się współczesne sądy, dni podgórza 2017, dynamika społeczna, jak rozliczać vat, wymyśl opowiadanie którego bohaterami byłyby osoby przedstawione na fotografii, inepan, godło kuby, polaryzacja uwagi, kryteria lighta, kurs szefa kuchni, firmy bieliźniarskie, metoda najmniejszych kwadratów excel…