Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-153/12-05 System B2B pozwalający na agregację danych o wynajmie samochodów przez współpracujące przedsiębiorstwa.

POIG.08.02.00-12-153/12-05 System B2B pozwalający na agregację danych o wynajmie samochodów przez współpracujące przedsiębiorstwa.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-153/12-05

Tytuł projektu: System B2B pozwalający na agregację danych o wynajmie samochodów przez współpracujące przedsiębiorstwa.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 130800

Wydatki kwalifikowalne: 130800

Dofinansowanie: 89160

Dofinansowanie UE: 75786

Nazwa beneficjenta: MIRENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6793066183

Kod pocztowy: 30-415

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/30/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/14/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.08.02.00-12-104/13-04 Wdrożenie wielomodułowego systemu informatycznego B2B automatyzującego procesy biznesowe Grupy Adweb

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-104/13-04

Tytuł projektu: Wdrożenie wielomodułowego systemu informatycznego B2B automatyzującego procesy biznesowe Grupy Adweb

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 688407.32

Wydatki kwalifikowalne: 688407.32

Dofinansowanie: 481885.12

Dofinansowanie UE: 409602.35

Nazwa beneficjenta: Bartłomiej Juszczyk Grupa Adweb

NIP beneficjenta: 6782209532

Kod pocztowy: 30-415

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/15/2013

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


POIG.08.02.00-06-070/12-00 Adaptacja systemu informatycznego firmy do obsługi sieci dystrybucyjnej firmy w oparciu o mechanizmy B2B.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-070/12-00

Tytuł projektu: Adaptacja systemu informatycznego firmy do obsługi sieci dystrybucyjnej firmy w oparciu o mechanizmy B2B.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Jabłonna

Wartość ogółem: 556900

Wydatki kwalifikowalne: 556900

Dofinansowanie: 330330

Dofinansowanie UE: 280780.5

Nazwa beneficjenta: „OKNOSTYL” J.KOSSAKOWSKI I A.MAZURYK SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 7122738578

Kod pocztowy: 23-114

Miejscowość: Jabłonna Majątek

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/8/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/14/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/8/2013

Data zakończenia realizacji: 4/14/2014


POIG.08.02.00-12-044/08-02 Stymulowanie rozwoju firmy poprzez zmianę procesu produkcyjnego i organizacyjnego dzięki uruchomieniu elektronicznych procesów biznesowych w CFE.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-044/08-02

Tytuł projektu: Stymulowanie rozwoju firmy poprzez zmianę procesu produkcyjnego i organizacyjnego dzięki uruchomieniu elektronicznych procesów biznesowych w CFE.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 98360

Wydatki kwalifikowalne: 81200

Dofinansowanie: 56040

Dofinansowanie UE: 47634

Nazwa beneficjenta: Centrum Funduszy Europejskich Strona i Wspólnicy Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 6762279311

Kod pocztowy: 31-023

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/10/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009


POIG.08.02.00-12-138/09-02 Wdrożenie w przedsiębiorstwie PGK- Dystrybucja systemu B2B jako narzędzia komunikacji handlowej z przedsiębiorstwami współpracującymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-138/09-02

Tytuł projektu: Wdrożenie w przedsiębiorstwie PGK- Dystrybucja systemu B2B jako narzędzia komunikacji handlowej z przedsiębiorstwami współpracującymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 50960

Wydatki kwalifikowalne: 50960

Dofinansowanie: 35672

Dofinansowanie UE: 30321.2

Nazwa beneficjenta: Polska Grupa Kosmetyczna- Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6792762331

Kod pocztowy: 30-383

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/23/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


POIG.08.01.00-22-303/09-01 Stworzenie aplikacji do fakturowania automatycznego on-line.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-22-303/09-01

Tytuł projektu: Stworzenie aplikacji do fakturowania automatycznego on-line.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 586880

Wydatki kwalifikowalne: 586880

Dofinansowanie: 498848

Dofinansowanie UE: 424020.8

Nazwa beneficjenta: Go Far Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9571032044

Kod pocztowy: 80-244

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 5/19/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012klasyfikacja kosztów, pieniężnych, biblioteka główna umcs, trzy razy ana 81, charakterystyka klasy sprawozdanie chomikuj, poradnia wielospecjalistyczna proelmed łaziska górne, navigare necesse est, www legalis, zapewnia, umowa zlecenie z nierezydentem, dw lublin, suma globalna na wydatki, święta 2020, kontrapunkt, usos elbląg, uczniowie, inteligencja, krzesła szkolne używane, okno życia na podlasiu, pszczoła i szerszeń morał…