Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-152/12-01 System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego

POIG.08.02.00-12-152/12-01 System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-152/12-01

Tytuł projektu: System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 478925

Wydatki kwalifikowalne: 478925

Dofinansowanie: 328547.5

Dofinansowanie UE: 279265.37

Nazwa beneficjenta: CONSULTRONIX Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 6760115479

Kod pocztowy: 30-017

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


POIG.08.02.00-12-019/14-02 System B2B obsługi i serwisu systemu e-commerce AtomStore udostępnianego w modelu SaaS

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-019/14-02

Tytuł projektu: System B2B obsługi i serwisu systemu e-commerce AtomStore udostępnianego w modelu SaaS

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 136500

Wydatki kwalifikowalne: 136500

Dofinansowanie: 95550

Dofinansowanie UE: 81217.5

Nazwa beneficjenta: NetArch Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9452089138

Kod pocztowy: 31-213

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/15/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/16/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.08.02.00-12-025/09-04 Wprowadzenie elektronicznego systemu optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie BIKERSHOP i przedsiębiorstwach współpracujących

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-025/09-04

Tytuł projektu: Wprowadzenie elektronicznego systemu optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie BIKERSHOP i przedsiębiorstwach współpracujących

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Nowy Sącz

Gmina: M. Nowy Sącz

Wartość ogółem: 242563.8

Wydatki kwalifikowalne: 194090

Dofinansowanie: 141296.75

Dofinansowanie UE: 120102.24

Nazwa beneficjenta: BIKERSHOP B. Procajło. St. Kwiecień Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 6790083347

Kod pocztowy: 31-126

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/13/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010strony ze sprzedażą, student uz, krowa youtube, otoczenie mikroekonomiczne, wakat sjp, psychologia starzenia się i starości steuden pdf chomikuj, krak stone, wirus sars, minister rozwoju i finansów, cel badań, brasilia, www.,, argumentem, biblioteka umcs, chorobowe 2020, w każdym zestawie dominik podkreślił to określenie, ustawy o ochronie danych osobowych, system emerytalny w polsce praca magisterska, mz forma, umożliwiać po angielsku, uzupełnij dane i oblicz pola trapezów…