Bochnia,  Małopolskie,  Powiat bocheński

POIG.08.02.00-12-150/12-00 Zakup i wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B. integrującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy firmą MARIA MAĆKOWSKA FPUH „RYSTAL” . a jej partnerami biznesowymi

POIG.08.02.00-12-150/12-00 Zakup i wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B. integrującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy firmą MARIA MAĆKOWSKA FPUH „RYSTAL” . a jej partnerami biznesowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-150/12-00

Tytuł projektu: Zakup i wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B. integrującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy firmą MARIA MAĆKOWSKA FPUH „RYSTAL” . a jej partnerami biznesowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat bocheński

Gmina: Bochnia – miasto

Wartość ogółem: 128111

Wydatki kwalifikowalne: 128111

Dofinansowanie: 85977.7

Dofinansowanie UE: 73081.04

Nazwa beneficjenta: Maria Maćkowska FIRMA PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWA „RYSTAL”

NIP beneficjenta: 8681002121

Kod pocztowy: 32-700

Miejscowość: Bochnia

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat bocheński

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2012

Data zakończenia realizacji: 5/31/2013


POIG.08.02.00-10-002/09-01 Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w firmie PECET

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-002/09-01

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w firmie PECET

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat sieradzki

Gmina: Sieradz – miasto

Wartość ogółem: 178200

Wydatki kwalifikowalne: 178200

Dofinansowanie: 109180

Dofinansowanie UE: 92803

Nazwa beneficjenta: Gajda Grzegorz PECET

NIP beneficjenta: 8271524452

Kod pocztowy: 98-200

Miejscowość: Sieradz

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat sieradzki

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010


POIG.08.02.00-12-089/12-03 Wdrożenie systemu B2B. czynnikiem rozwoju firmy AX-BUD

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-089/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B. czynnikiem rozwoju firmy AX-BUD

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat myślenicki

Gmina: Myślenice

Wartość ogółem: 195520

Wydatki kwalifikowalne: 195520

Dofinansowanie: 128348

Dofinansowanie UE: 109095.8

Nazwa beneficjenta: Skład Materiałów Budowlanych AX-BUD Maria Fudalińska

NIP beneficjenta: 6831241583

Kod pocztowy: 32-020

Miejscowość: Siercza

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wielicki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/1/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2014


POIG.08.02.00-12-150/11-00 Villa Verde – B2B elektroniczna platforma wymiany danych pomiędzy partnerami firmy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-150/11-00

Tytuł projektu: Villa Verde – B2B elektroniczna platforma wymiany danych pomiędzy partnerami firmy

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat tarnowski

Gmina: Żabno

Wartość ogółem: 663600

Wydatki kwalifikowalne: 663600

Dofinansowanie: 356350

Dofinansowanie UE: 302897.5

Nazwa beneficjenta: Villa Verde Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9930602459

Kod pocztowy: 33-240

Miejscowość: Żabno

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat dąbrowski / Powiat tarnowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/25/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013fundacja edukacji nowoczesnej, jakub kornhauser facebook, logo fundusze europejskie program regionalny, zanosi sie na burze, data świąt wielkanocnych 2019, zwiastun filmu, wiśniewska anna, manifest komunistyczny pdf, pożyczka płynnościowa, patronatem, wyjaśnij dlaczego drewno i łyko należą do tkanek przewodzących, chemia film, jak liczyć pierwiastki 3 stopnia, metody sterowania produkcją, skarga wsa wzór, wskaż wyrazy które odbite w lustrze będą wyglądały tak samo, antropometria – stopniowanie szablonów odzieży pdf, ruchliwość społeczna, cechy reklamacji, katalog żon z tajlandii, struktura dochodów budżetu państwa 2018, cykliczny, antoni germański, lokaty kwiecien 2018…