Droginia,  Małopolskie,  Powiat myślenicki

POIG.08.02.00-12-148/14-03 Innowacyjna w skali europejskiej platforma B2B firmy EVDIC dla automatyzacji wymiany danych pomiędzy kontrahentami i wspólnego zarządzania zasobami dedykowana dla branży elektrotechnicznej i telekomunikacyjnej.

POIG.08.02.00-12-148/14-03 Innowacyjna w skali europejskiej platforma B2B firmy EVDIC dla automatyzacji wymiany danych pomiędzy kontrahentami i wspólnego zarządzania zasobami dedykowana dla branży elektrotechnicznej i telekomunikacyjnej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-148/14-03

Tytuł projektu: Innowacyjna w skali europejskiej platforma B2B firmy EVDIC dla automatyzacji wymiany danych pomiędzy kontrahentami i wspólnego zarządzania zasobami dedykowana dla branży elektrotechnicznej i telekomunikacyjnej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat myślenicki

Gmina: Myślenice

Wartość ogółem: 988100

Wydatki kwalifikowalne: 897600

Dofinansowanie: 628470

Dofinansowanie UE: 534199.5

Nazwa beneficjenta: Evdic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6811093547

Kod pocztowy: 32-400

Miejscowość: Droginia

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat myślenicki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/31/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/23/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.08.02.00-12-119/11-01 Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego i automatyzującego zarządzanie procesami pomiędzy partnerami biznesowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-119/11-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego i automatyzującego zarządzanie procesami pomiędzy partnerami biznesowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Jerzmanowice-Przeginia

Wartość ogółem: 172500

Wydatki kwalifikowalne: 172500

Dofinansowanie: 120750

Dofinansowanie UE: 102637.5

Nazwa beneficjenta: „J.A.Gąska” – Jacek Gąska i Aleksander Gąska Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 6770000335

Kod pocztowy: 32-048

Miejscowość: Gotkowice

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/26/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


POIG.08.02.00-08-013/11-01 Innowacyjna platforma B2B możliwością prowadzenia elektronicznego biznesu z klientami. dostawcami oraz podwykonawcami dla hurtowni Dukato sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-08-013/11-01

Tytuł projektu: Innowacyjna platforma B2B możliwością prowadzenia elektronicznego biznesu z klientami. dostawcami oraz podwykonawcami dla hurtowni Dukato sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat strzelecko-drezdenecki

Gmina: Dobiegniew

Wartość ogółem: 475775

Wydatki kwalifikowalne: 475775

Dofinansowanie: 271165

Dofinansowanie UE: 230490.25

Nazwa beneficjenta: „Dukato” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5941000489

Kod pocztowy: 66-520

Miejscowość: Dobiegniew

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat strzelecko-drezdenecki

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/26/2011

Data zakończenia realizacji: 10/25/2013


POIG.08.02.00-10-007/12-00 Wdrożenie systemu automatyzującego procesy biznesowe firmy Dekada Realty sp. z o.o. i jej partnerów biznesowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-007/12-00

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu automatyzującego procesy biznesowe firmy Dekada Realty sp. z o.o. i jej partnerów biznesowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat sieradzki

Gmina: Sieradz – miasto

Wartość ogółem: 29170.56

Wydatki kwalifikowalne: 26337.22

Dofinansowanie: 13226.94

Dofinansowanie UE: 11242.9

Nazwa beneficjenta: Dekada Realty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5213479561

Kod pocztowy: 02-577

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/23/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/23/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2013bednarek tekst, udowodnij słuszność stwierdzenia azja to kontynent geograficznych kontrastów, aplan media, podwójne, mistrzowskiej, transport rowerowy, zapisz w zeszycie nazwę kraju którego dotyczy opis, przebudowa ul ciołkowskiego w białymstoku projekt, podstawy terapii zajęciowej, słownik gra, pytania na ig, rodzaje leasingu, mediacje rówieśnicze ćwiczenia, regionalizmy lubelskie…