Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-142/11-03 Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych usprawniających współpracę pomiędzy firmą KBH Akord a jej partnerami biznesowymi.

POIG.08.02.00-12-142/11-03 Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych usprawniających współpracę pomiędzy firmą KBH Akord a jej partnerami biznesowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-142/11-03

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych usprawniających współpracę pomiędzy firmą KBH Akord a jej partnerami biznesowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 781050

Wydatki kwalifikowalne: 781050

Dofinansowanie: 460780

Dofinansowanie UE: 391663

Nazwa beneficjenta: Korporacja Budowlano-Handlowa Akord Hernas. Komorowski spółka jawna

NIP beneficjenta: 6760012851

Kod pocztowy: 31-589

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/14/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.08.02.00-12-087/10-04 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi między firmą Grudnik Sp. z o.o. i jej partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-087/10-04

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi między firmą Grudnik Sp. z o.o. i jej partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 206000

Wydatki kwalifikowalne: 186242.86

Dofinansowanie: 74497.14

Dofinansowanie UE: 63322.57

Nazwa beneficjenta: Grudnik Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9451769859

Kod pocztowy: 31-234

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012


POIG.08.02.00-12-113/13-01 Wdrożenie systemu B2B usprawniającego procesy biznesowe realizowane ze strategicznymi partnerami z branży obuwniczej i skórzanej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-113/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B usprawniającego procesy biznesowe realizowane ze strategicznymi partnerami z branży obuwniczej i skórzanej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wadowicki

Gmina: Wadowice

Wartość ogółem: 419051.48

Wydatki kwalifikowalne: 419051.48

Dofinansowanie: 293336.04

Dofinansowanie UE: 249335.63

Nazwa beneficjenta: Firma „CONHPOL” – Henryk Konopka

NIP beneficjenta: 5510002377

Kod pocztowy: 34-130

Miejscowość: Stanisław Dolny

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wadowicki

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/21/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


POIG.08.02.00-06-028/12-01 Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Komputerowego dla elektronicznej wymiany informacji z kontrahentami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-028/12-01

Tytuł projektu: Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Komputerowego dla elektronicznej wymiany informacji z kontrahentami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 817753.2

Wydatki kwalifikowalne: 664840

Dofinansowanie: 387104

Dofinansowanie UE: 329038.4

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „VET-AGRO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7120153052

Kod pocztowy: 20-616

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/21/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/5/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.08.02.00-12-113/13-01 Wdrożenie systemu B2B usprawniającego procesy biznesowe realizowane ze strategicznymi partnerami z branży obuwniczej i skórzanej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-113/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B usprawniającego procesy biznesowe realizowane ze strategicznymi partnerami z branży obuwniczej i skórzanej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wadowicki

Gmina: Wadowice

Wartość ogółem: 419051.48

Wydatki kwalifikowalne: 419051.48

Dofinansowanie: 293336.04

Dofinansowanie UE: 249335.63

Nazwa beneficjenta: Firma „CONHPOL” – Henryk Konopka

NIP beneficjenta: 5510002377

Kod pocztowy: 34-130

Miejscowość: Stanisław Dolny

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wadowicki

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/21/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


POIG.08.02.00-10-033/12-04 Wdrożenie systemu automatyzującego proces zamówień i logistyki pomiędzy Skamex a jego polskimi i zagranicznymi partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-033/12-04

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu automatyzującego proces zamówień i logistyki pomiędzy Skamex a jego polskimi i zagranicznymi partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 3130865

Wydatki kwalifikowalne: 3130865

Dofinansowanie: 1860519

Dofinansowanie UE: 1581441.15

Nazwa beneficjenta: SKAMEX SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP beneficjenta: 7280008175

Kod pocztowy: 93-121

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/23/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014wiek emerytalny mężczyzn 2018, organizowanie czasu, test gallupa po polsku chomikuj, praktykiumcs, 2 maj, pomorskie, sentymentalna bzdura, swsm strefa studenta, diagram rybiej ości, ręce png, korinawirus polska, zus bochnia kontakt, urząd pracy kraków godziny otwarcia, www.kwe, sop umcs, kapitał obrotowy netto, pogoda.lublin, polak z dużej czy małej, macierz bcg firmy nestle…