Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-140/11-01 Wdrożenie zautomatyzowanej współpracy B2B przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej

POIG.08.02.00-12-140/11-01 Wdrożenie zautomatyzowanej współpracy B2B przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-140/11-01

Tytuł projektu: Wdrożenie zautomatyzowanej współpracy B2B przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Skawina

Wartość ogółem: 469700

Wydatki kwalifikowalne: 469700

Dofinansowanie: 293290

Dofinansowanie UE: 249296.5

Nazwa beneficjenta: M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6782808132

Kod pocztowy: 31-979

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/26/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014


POIG.08.02.00-12-030/10-03 Budowa i wdrożenie systemu elektronicznej wymiany danych i informacji pomiędzy firmą Dorapol a jej partnerami biznesowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-030/10-03

Tytuł projektu: Budowa i wdrożenie systemu elektronicznej wymiany danych i informacji pomiędzy firmą Dorapol a jej partnerami biznesowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 1394216

Wydatki kwalifikowalne: 1142800

Dofinansowanie: 799960

Dofinansowanie UE: 679966

Nazwa beneficjenta: Firma Handlowa Dorapol Domagała Skwara Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 6780103410

Kod pocztowy: 31-766

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


POIG.08.02.00-12-083/14-04 Wdrożenie internetowej platformy dystrybucyjnej klasy B2B w firmie Zakład Produkcyjno -Handlowy „BASTA”mgr inż. Stanisław Barczyk dla optymalizacji i automatyzacji efektywności procesów biznesowych z partnerami i kontrahentami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-083/14-04

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowej platformy dystrybucyjnej klasy B2B w firmie Zakład Produkcyjno -Handlowy „BASTA”mgr inż. Stanisław Barczyk dla optymalizacji i automatyzacji efektywności procesów biznesowych z partnerami i kontrahentami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński

Gmina: Sławków

Wartość ogółem: 230400

Wydatki kwalifikowalne: 230400

Dofinansowanie: 161280

Dofinansowanie UE: 137088

Nazwa beneficjenta: Zakład Produkcyjno – Handlowy „BASTA” mgr inż. Stanisław Barczyk

NIP beneficjenta: 6370108678

Kod pocztowy: 32-340

Miejscowość: Wolbrom

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat olkuski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/21/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/29/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015


POIG.08.02.00-12-113/11-01 Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w firmie Parkanex Sp. z o.o. wspierającego zarządzanie procesami biznesowymi oraz komunikacją z partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-113/11-01

Tytuł projektu: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w firmie Parkanex Sp. z o.o. wspierającego zarządzanie procesami biznesowymi oraz komunikacją z partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wielicki

Gmina: Kłaj

Wartość ogółem: 955784.17

Wydatki kwalifikowalne: 953884.17

Dofinansowanie: 664440.91

Dofinansowanie UE: 564774.77

Nazwa beneficjenta: Parkanex Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8171901435

Kod pocztowy: 32-015

Miejscowość: Targowisko

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat bocheński / Powiat wielicki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/15/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014cv aktualna klauzula 2019, pfr santander, ciżba krzyżówka, klauzula zgody rodo, zus tarcza antykryzysowa kontakt, python podstawowe komendy, cykl zycia oprogramowania, jak załatwić zwolnienie lekarskie od psychiatry, jak załozyc firme, wesołych świat, liczba mieszkańców na świecie, kalendarz z wydarzeniami, biologii czy biologi, atak tytanów manga online, ergo bhp, obserwacje migawkowe, rcps pokl, połącz nazwy i skróty z właściwymi wyjaśnieniami ich znaczenia…